egenskapsfilter-skiltplate-skiltnummer-puddefjord

Vegkart-søk, skilt med forbudt for gående og syklende nær Puddefjordsbrua.

Vegkart-søk, skilt med forbudt for gående og syklende nær Puddefjordsbrua.

Vegkart-søk, skilt med forbudt for gående og syklende nær Puddefjordsbrua.