Rask tilgang til NVDB-data i ArcMap

OPPDATERING 23.8.2016: Versjon 0.91 klar til bruk. Et par forbehold, se under. 

Statens vegvesen har i samarbeid med Geodata AS laget et lite programtillegg, NVDB Addin, som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. NVDB AddIn gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt og finnes førelpig  i betaversjon.

Installasjonsveiledning

Vær oppmerksom på at tillegget krever versjon 10.2 eller 10.3/10.3.1 av ArcGIS

  1. Last ned NVDBAddIn.0.91 (versjon 0.91, sist oppdatert 19. august 2016)
  2. Pakk ut filen, og åpne AddIn.esriaddin.

Når installasjon er utført, blir tilgang synlig i ArcMap som SVV-logo(flytt den opp i knapperad).

OBS! Før installasjon bør bruker kontrollere at Home Folder Path er definert til lokal C-disk, dette for å redusere tid for lagring av data. Opprett og bruk mappe som for eksempel C:\Data\ArcGIS. Prosedyre for justering av Home Folder Path.

Etter justering av Home Folder Path vil data blir foreslått lagra som Feature Dataset i C:\Data\ArcGIS\Default.gdb.

Oppgradering til ny versjon

Følg denne prosedyren for oppgradering til ny versjon:

  1. Avinstaller gammal versjon i ArcMap under Customize/Add-In-Manager
  2. Avslutt ArcMap
  3. Installer ny versjon
  4. Start ArcMap med blank mxd.

Brukerveiledning

Ønsket objekttype velges ved å søke eller å bruke nedtrekksmeny. Områdeavgrensing inkluderer valg av gjeldende kartutsnitt, hele landet eller fylke. Data blir lagret som Feature Dataset i en filgeodatabase. Ved å markere for utvidet attributt-tabell, vil blant annet opplysning om vegreferanse bli inkludert.

Ved første gang lagring av objekttype bruker verktøyet ekstra lang tid på initialisering. Påfølgande søk på den same objekttype vil ta mindre tid. Tidsbruk er også sterkt avhengig av linjekapasitet.

Fallgrube – avgrensing på riksvegruter

Hvis du vil avgrense søket på en bestemt riksvegrute så har vi funnet enn snublefelle. Problemet er at samme navn og nummer kan være gyldig for to ulike perioder. Hvis du da velger f.eks. Rute6B Rv3 Kolomoen – Ulsberg, får du da perioden 2010-2019 eller 2014-2023?

Samme navn og nummer for mange av riksvegrutene - gyldig for ulike perioder (f.eks. 2010-2019 eller 2014-2023).

Samme navn og nummer for mange av riksvegrutene – gyldig for ulike perioder (f.eks. 2010-2019 eller 2014-2023).

Her finner du helt dønn presis definisjon på alle riksvegrutene, med gyldighetsperiode: https://www.vegvesen.no/nvdb/api/omrader/riksvegruter.xml

Ut fra denne listen skal det være mulig å velge riktig variant – men dette er selvsagt ingen god løsning.

Vi jobber videre med plugin’en, men mest sannsynlig må vi gå over til versjon 2 av NVDB api før vi får en fullgod løsning på dette riksvegrute-problemet.


 

Oppdatert med ny versjon av NVDBAddIn 23.8.2016

Vær oppmerksom på at tillegget krever versjon 10.2 eller 10.3/10.3.1 (eller nyere) av ArcGIS.