Fredag 27. oktober – Utviklerdag for Åpne Vegdata

Utviklerdag for Åpne Vegdata – Vegen til APIet til vegen

Vi ønsker å skape en samarbeidsarena for systemeiere, utviklere, leverandører og alle andre som jobber med våre data. Det blir derfor også i år arrangert en utviklerdag for Åpne Vegdata i forlengelsen av Statens Vegvesens Teknologidager. Bli med og påvirk fremtidens Åpne Vegdata!

Nå også med riktig URL til påmelding…

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Teknologidagene/teknologidagene-2017

  • Tid: Fredag 27. Oktober kl10-15
  • Sted: Clarion Hotel & Congress i Trondheim
  • Påmelding: Berg/Hansen Event

Deltagere vil få presentert nyheter, detaljer, tips og triks fra Åpne Vegdata – rett fra utviklerteamet. Leverandører som allerede har tatt i bruk våre grensesnitt vil bli invitert til å demonstrere sine løsninger.

Målet med grensesnittene mot NVDB som er utviklet gjennom Åpne Vegdata er å gjøre det lettere å utnytte Vegdata fra NVDB i andre løsninger. Vårt ønske er å komme i dialog med utviklere og leverandører som har behov for å koble seg mot NVDB og vi jobber for å legge til rette kode, dokumentasjon og eksempler.

Endelig program kommer – sett av dagen!

NVDB og Geodataseksjonen, Vegdirektoratet, Trondheim