NVDB API Les 2020-17.0

02.11.2020 Ny versjon av NVDB API Les er ute.Flere små endringer og forbedringer som oppsummeres i et punkt i denne versjonen. Forbedring av ruteberegning