Kjende feil

Vi har for tida følgande kjende feil i vår portefølge:

  • Datafangst: Arbeider med feilretting – Enkelte stadfestingar feilar. Forsøk med gamal stadfesting (aktiver i stadfestings-fane) før du melder sak
  • Vegkart: Feil identifisert – Enkelte strekningsobjekt vert vist som rett linje når spesifikke filter er på
  • Datafangst: Løyst – Bakgrunnskart fungerer ikkje. Viser no berre tomme ruter.
  • NVDB Rapporter til driftskontrakter: Feil identifisert – beregning av aggregert mengdeoversikt (V2/V3-rapportene) har for store verdier (teller objektene flere ganger). Detaljer.