Kjende feil

Vi har for tida følgande kjende feil i vår portefølge:

 • Datafangst: Delvis løyst (19/2-2021) – Enkelte stadfestingar feilar. Forsøk med gamal stadfesting (aktiver i stadfestings-fane) før du melder sak.
  Manuell forankring er no lagt til. Dette vil hjelpe or å manuelt rette feil. Vi vil fortsette arbeidet med å forbetre automatisk stadfesting.
 • Vegkart: Løyst (18/2-2021) – Enkelte strekningsobjekt vert vist som rett linje når spesifikke filter er på
 • NVDB Rapporter til driftskontrakter: Løyst beregning av aggregert mengdeoversikt (V2/V3-rapportene) har for store verdier (teller objektene flere ganger). Detaljer.
 • NVDB Rapporter til driftskontrakter. Løyst 2/3-2021. Beregning av lengde for ÅDT og vinterdriftsklasse har for små verdier i aggregert mengdeoversikt (V2/V3-rapportene).
 • NVDB Rapporter til driftskontrakter. Løyst 10/2-2021 Vegbredde og ulike vegdekketyper er ikke a jour med datakatalog-oppdatering.
 • NVDB Rapporter til driftskontrakter. Løyst 10/2-2021 Arealberegning feiler for 10 av radene (avansert lengde X bredde arealberegning).
 • NVDB rapporter til driftskontrakter. Feil identifisert. Spesialregel Kantklippareal, årlig anbefalt areal feiler.
 • Les (Vegkart/Rapporter): Uavklart – Kontraktområde vert ikkje oppdatert etter levering til NVDB i v3. Endringar i kontraktområde tek for lang tid å oppdatere no, så det vert gjort berre i helgene for å sleppe til andre jobbar på kvardagar.
 • Vegkart: Feilretting pågår – Søk viser alt for mange treff, og mest aktuelle resultat er ofte fletta midt inne i resultatet.