Webinar i Datafangst for forvaltere – del 1

2. september 2021 holdt Statens vegvesen webinar i Datafangst.

Her hadde vi fokus på:

  • Prosjektadministrasjon
  • Leveranseplan
  • Brukerhåndtering
  • Kontraktsgrupper
  • Objektliste
  • Slett og arkiver kontrakt
  • Kommentarer
  • Godkjenne leveranse

Webinaret ble tatt opp på video:
Opptak av webinar (Youtube)