To nyheiter frå Nasjonal vegdatabank

Nasjonal vegdatabank har den siste tida i tillegg til å vedlikehalde og vidareutvikle dei eksisterande produkta og løysingane utvikla to nye hjelpeløysingar. NVDB-Info Ei ny nettside for å finne dokumentasjon, API-referansar, brukarstøtte og generell informasjon om verktøy og data i … Fortsett å lese To nyheiter frå Nasjonal vegdatabank