BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Marius Kaasbøll";RSVP=TRUE:mailto:marius.kaasboll@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Torger Kielland";RSVP=TRUE:mailto:torger.kielland@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Hans Olaf Gundersen";RSVP=TRUE:mailto:hans.olaf.gundersen@vegv esen.no ATTENDEE;CN="Håkon Gilje";RSVP=TRUE:mailto:Hakon.Gilje@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Linda Therese Støeng";RSVP=TRUE:mailto:linda.stoeng@vegvesen. no ATTENDEE;CN="Mauseth Jørn";RSVP=TRUE:mailto:jorn.mauseth@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Turid Vongraven";RSVP=TRUE:mailto:turid.vongraven@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Kaasbøll, Marius";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:mariu s.kaasboll@capgemini.com ATTENDEE;CN="Torger Kielland";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:torger. kielland@triona.no ATTENDEE;CN="Hans Olaf Gundersen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:han s-olaf.gundersen@triona.no ATTENDEE;CN=hakon.gilje@sogeti.com;ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:ha kon.gilje@sogeti.com ATTENDEE;CN="Runa Svendsen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:runa.sven dsen@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Magnus Kvendseth Øye";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:M agnus.Kvendseth.Oye@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Øye, Magnus Kvendseth";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto: magnus.oye@capgemini.com ATTENDEE;CN="Richard Michael Pedersen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailt o:Richard.Michael.Pedersen@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Pedersen, Richard Michael";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mail to:richard-michael.pedersen@capgemini.com ATTENDEE;CN="Ida Lau Borch";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Ida.Lau.B orch@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Hovel Heggen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:hovel.hegg en@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Arne Sonflå";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:arne.sonfl a@kartverket.no ATTENDEE;CN="Karoline Aylin Atak";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:kar oline.aylin.atakan@kartverket.no ATTENDEE;CN="Kjetil Rønningen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:kjeti l.ronningen@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Hans Jørgen Ekker";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:hans .jorgen.ekker@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Hans Anton Ålien";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:hans. alien@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Espen Sveen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:espen.sveen @vegvesen.no ATTENDEE;CN="Jan Kristian Jensen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:jan .kristian.jensen@vegvesen.no ATTENDEE;CN="Nils Johan Torp";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:nils.jo han.torp@vegvesen.no CATEGORIES:Scrum-Team Oransj CLASS:PUBLIC CREATED:20220222T135517Z DESCRIPTION:Demo av progresjonen vår gjennom siste sprint i Teamet.\n\nDem o er delt inn i to for at deltakere på demo kan hoppe ut dersom det ikke er interesse for de mer spesielle komponentene.\n\n* Hovedportefølgen\n\n * Les-API og IND-tjenesten\n * Vegkart og Eksport\n * Spørsmål og komen tarer\n\n* Prosjekt og Spesialfunksjoner\n\n * Elveg 2.0\n * EKOM-integrer ing\n * Spørsmål og komentarer\n\n______________________________________ __________________________________________ \n\nMicrosoft Teams-møte \n\nB li med fra datamaskin eller mobilapp \n\nKlikk her for å delta i møtet < https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ4MTM5ZTQtNDQ1My0 0MDBhLWEzNzAtNzRiMmY5NTYxOWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223885 6954-ed55-49f7-8bdd-738ffbbfd390%22%2c%22Oid%22%3a%226d157507-7f0b-436a-91 7e-edcf23e091e1%22%7d> \n\nBli med på en videokonferanseenhet \n\nteams@ video.vegvesen.no \n\nVideokonferanse-ID: 126 557 019 2 \n\nAlternative VT C-instruksjoner \n\nFinn ut mer | Møtealternativer \n\n __________________________________________________________________________ ______ \n\n \n\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220315T110000 DTSTAMP:20220222T135100Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220315T100000 LAST-MODIFIED:20220222T135517Z LOCATION:Microsoft Teams-møte ORGANIZER;CN="Torbjørn Gjendem":mailto:torbjorn.gjendem@vegvesen.no PRIORITY:5 RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=3;BYDAY=TU;WKST=MO SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Sprint-Demo Team Oransj TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A02B3F68F927D801000000000000000 01000000089A5F2D82A8AD848AC579BE0F5496EAC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Demo av progresjonen vår gjennom siste sprin t i Teamet.

Demo er delt inn i to for at deltakere på demo kan hoppe ut dersom det ikke e r interesse for de mer spesielle komponentene.

 • Hovedportefølgen< /o:p>
  • Les-API og IND-t jenesten
  • Vegkart og Eksport
  • Spørsmål o g komentarer
 • Prosjekt og Spesialfunksjoner
  • Elveg 2.0
  • EKOM-integrering
  • Spørsmål og komentarer

__________________________________________________________________________ ______

Mic rosoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobila pp

Klikk her f or å delta i møtet

Bli med på en vide okonferanseenhet

teams@video.vegvesen.no

< p class=MsoNormal>Videokonferanse-ID: 126 557 019 2

< div style='margin-top:15.0pt\;margin-bottom:18.0pt'>

< a href="https://aka.ms/JoinTeamsMeeting" target="_blank">Finn ut mer | Møtealternativer

____________ ____________________________________________________________________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20220222T135100Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR