datafangst-stedfesting

Skjermdump datafangst-verktyøyet, der gangstien mangler. Da blir det litt vanskelig å stedfeste nye belysningspunkt på gangstien

Datafangst henter vegnett fra Visveginfo, og der er ikke gangstien kommet med ennå.

Skjermdump datafangst-verktyøyet, der gangstien mangler. Da blir det litt vanskelig å stedfeste nye belysningspunkt på gangstien