Datakatalogen

Datakatalogen definerer hvilke fagdata det er mulig å lagre  i NVDB. Det spesifiseres  vegobjekttyper med egenskapstyper, tillatte verdier og tillatte sammenhenger (assosiasjoner). Se nærmere beskrivelse på vegvesen.no.

Informasjon om hver enkelt versjon, også kommende versjoner, finnes på egne undersider

Det er utviklet to verktøy rundt Datakatalogen:

Dakat

 • For innsyn og redigering av Datakatalogen
 • Produktspesifikasjoner
 • Filtrering på kategorier og objektlister
 • Kvalitetskontroll, sammenligningsfunksjoner, rapporter mm
 • Startes fra egen nettside
 • Både gjeldende og tidligere versjoner
 • Java-baser

NVDB Datakatalogen (Dakat light)

 • For innsyn i gjeldende versjon
 • Mulighet for å hente ut statistikk over antall forekomster og vise disse i Vegkart
 • HTML-basert
 • Fastlagt URL for hver vegobjekttype