Datafangst

Datafangst er et webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. Entrepenører er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i NVDB.

Entreprenører kan laste opp SOSI-filer og få dem validert mot Datakatalogen, eller sende inn data fra andre verktøy de bruker som er integrert med Datafangst igjennom Datafangst API. Den endelige registreringen av dataene til NVDB må gjøres av dataforvaltere med bruker hos Statens Vegvesen med riktig tilgang, etter sammenkobling, stedfesting og kontroll.

Datafangst bruker blant annet Lese-APIet til å hente ut eksisterende NVDB objekter og Skrive-APIet til validering og levering av data til NVDB.

Datafangst har en enkel Brukerveiledning, beregnet på brukere som kjenner til NVDB og Datakatalogen.

For utviklere som skal integrere med Datafangst igjennom API: dokumentasjon på Datafangst API