NVDB Vegnett

NVDB Vegnett er et verktøy for redigering av vegnettet i NVDB. Dette er et Novapoint verktøy med en egen utvidelse for vegnett. Verktøyet benyttes til å bygge opp og redigere basisnettet (nettverkstopologien i NVDB), og til å legge på vegsystemreferanser, adresseinformasjon og andre fagdata om gjør det digitale vegnettet navigerbart. 

NVDB Vegnett er en applikasjon som kun benyttes av personer som jobber med vegnettet i NVDB. Dette vil normalt sett være personer ansatt i geodatamiljøene i Statens vegvesen og i Kartverket. 

Andre henvendelser knyttet til NVDB Vegnett: Kontaktskjema NVDB.