Brukerveiledning driftskontrakt-rapporter

To be written / placeholder for å kunne lenke til dette dokumentet, som selvsagt skal fylles med innhold.

Vi tilbyr disse standardrapportene for oppfølging driftskontrakter

  • Vegnettsrapport (V1)
  • Aggregert mengdeoversikt, sum per vegkategori (V2)
  • Aggregert mengdeoversikt, sum per veg (V3)
  • Detaljert mengdeoversikt, per enkeltobjekt og per vegreferanse-oppdeling

Hvordan tolke vegnettsrapport (V1)

Hvordan tolke mengdeoversikter: Per vegkategori (V2) eller per vegnummer (V3)

Hvordan tolke detaljert mengdeoversikt (V4)