Rapporter og statistikk

Her vil vi legge ut rapporter og statistikk fra data i NVDB.

Vi minner også om vår selvbetjeningsløsning NVDB-rapporter.

Vegnett

Kvalitetsrapporter

Innholdet oppdateres jevnlig