Hva du finner i NVDB

Nasjonal vegdatabank er beskrevet på vegvesen.no.

Fagdata

Datakatalogen definerer hvilke objekttyper som finnes (cirka 400), og hvilke egenskapstyper som hver objekttype kan ha. I datakatalogen gir vi hver egenskapstype et navn, en unik ID og setter begrensninger for hva dataverdien skal være. I tillegg bestemmer datakatalogen om objektene skal ha et forhold til hverandre (relasjoner), og hvordan de kan være knyttet til vegnettet (stedfesting).

Informasjon om hver enkelt versjon av datakatalogen, også kommende versjoner, finnes på egne undersider.

Data som krever spesiell tilgang

Noe data er skjerma for brukere som ikke har spesiell tilgang.

Vegobjekter tilhørende 17 ulike vegobjekttyper er helt unntatt fra publisering åpent i Vegkart og NVDB API.

Søk i datakatalogen

Datakatalogen er for eksempel bygget inn i søkefeltet til vegkart. Noen liker å søke i datakatalogen uavhengig av vegkart-vinduet, og derfor har vi datakatalogen.vegdata.no.