Data vi ikke publiserer

Vegobjekter

Data tilhørende noen vegobjekttyper i NVDB er i sin helhet unntatt fra publisering i Vegkart og NVDB API. Det kan være ulik begrunnelse for dette. Mer informasjon om skjerming av data finnes på egen side. Vi skiller på følgende kategorier av vegobjekttyper i så måte:

  • Vegobjekttyper hvor data er tilgjengelig i Vegkart og API ved pålogging. Forutsetter at bruker har tilgang til disse dataene. 
  • Vegobjekttyper hvor data ikke er tilgjengelig i Vegkart og API i det hele tatt, dvs kun tilgjengelig gjennom oppslag direkte i NVDB-databasen eller gjennom klassisk API.
  • Vegobjekttyper for spesiell bruk. Disse har normalt ikke data knytta til seg.

Lista nedenfor gir oversikt over slike vegobjekttyper.  Søk på disse objekttypene returnerer null treff, selv om data finnes i NVDB:

Vegobjekttyper tilgjengelig i API/Vegkart ved pålogging
871 - Utgår_Bruksklasse 
890 - Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell 
892 - Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell 
894 - Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell 
895 - VegROS 
901 - Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell 
903 - Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell 
905 - Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Vegobjekttyper kun tilgjengelig i NVDB-database
562 - Testobjekttype

Spesial-vegobjekttyper uten data
793 - NVDB dokumentasjon


Listen ble sist oppdatert 27. februar 2024.

Skjerma egenskapsverdier

For noen vegobjekttyper er enkelte egenskapsverdier skjermet for brukere som ikke har spesifikk tilgang til disse.

Nedenfor følger en liste over hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper dette gjelder: (I parentes bak egenskapstypene er det markert hvilken sensitivrolle som kreves for å få tilgang)

65 Bygning

12104 Låsesystem (3) 

77 Rørledning

1267 Bruksområde (3) 
10877 Eier, navn (3)
1483 Produktnavn (3)
10882 Tilleggsinformasjon (3)
1137 Utgår_Type (3)

92 Kabel

11664 Arkivreferanse (3)
1274 Bruksområde (3)
9744 Driftsmerking (3)
9745 Eier, navn (3)
11802 Elnummer (3)
9759 Produktnavn (3)
1531 Produsent (3)
9748 Tilleggsinformasjon (3)
1148 Utgår_Typebetegnelse (3)
11524 Utleid til, Navn (3)

456 Styreapparat

3766 Telefonnummer 1 (3)
3768 Telefonnummer 2 (3)

461 Elektrisk anlegg

5642 MålepunktID (3)
5641 Målernummer (3)

466 Trafo

10000 Driftsmerking (3)
9998  Eier, navn (3)
9572 Tilleggsinformasjon (3)

 

570 Trafikkulykke

5058 Ulykke registrert av (1)
5059 Meldingsdato (1)
5060 Behandlende politidistrikt (1)
5061 Anmeldelsesnummer (1)
5062 Kilde for ulykken (1)
5063 Registrering status (1)
5067 Alternativ uhellskode (1)
5068 Beskrivelse (1)
5087 Ok SSB (1)
7571 Stedsbeskrivelse (1)
8764 Oppgitt antall skadde (1)
5074 Alvorlighetsgrad (1) - fom 13/11-2020
5070 Antall drepte i ulykken (1) - fom 13/11-2020
5071 Antall meget alvorlig skadet (1) - fom 13/11-2020
5072 Antall alvorlig skadet (1) - fom 13/11-2020
5073 Antall lettere skadet (1) - fom 13/11-2020

571 Ulykkesinvolvert enhet

5088 Kjennemerke (1)
5089 Enhetsbokstav (1)
5094 Bevegelse (1)
5095 Postnummer (1)
5098 Førerkort utstedt første gang (1)
5101 Første berøringspunkt (1)
6829 Kommentar dekk (1)
11891 Kjøretøyets virke (1) - fom 13/11-2020

572 Ulykkesinvolvert person

5107 Passasjer nummer (1)
5109 Fødselsdato (1)
5112 Skadegrad (1)
5113 Beskyttelsesutstyr (1)
5114 Skadeforløp (1)
8808 Skadegrad fra SSB (1)
5108 Kjønn i ulykke (1) - fom 13/11-2020
5111 Persons plassering i kjøretøy (1) - fom 13/11-2020
11939 Ferdselsformål (1) - fom 13/11-2020
11534 Alderskategori (1) - fom 13/11-2020

809 Døgnhvileplass

9466 Årlig tilskudd fra Statens vegvesen (2)

819 Fordeling

10058 Låsesystem

852 Trekkerør/kanal

9715 Driftsmerking (3)
9726 Produktnavn (3)
9718 Eier, navn (3)
9723 Ledig plass (3) 9882 Tilleggsinformasjon (3)
11521 Utleid til
11522 Utleid til, navn (3)

853 Trekkekum

9757 Driftsmerking (3)
9735 Produktnavn (3)
9733 Eier, navn (3)
11242 Tilleggsinformasjon (3)

938 Gravetillatelse

11775 Entreprenør (3)
11505 Graveformål (3)
11774 Ledningseier (3)
11507 Tilleggsinformasjon (3)

965 Ladestasjon, intern bruk

12198 Låsesystem (3)

Listen ble sist oppdatert 14. juni 2022.