Data vi ikke publiserer

Vegobjekter

Vegobjekter tilhørende 17 ulike vegobjekttyper er helt unntatt fra publisering åpent i Vegkart og NVDB api, med varierende begrunnelse. Mer informasjon om skjerming av data.

Søk på disse objekttypene returnerer null treff, selv om data finnes i NVDB:

521 - Dekketilstandsmåling
524 - Spormåling (avleda pr 20 m)
525 - Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)
526 - Friksjonsmåling
562 - Testobjekttype
641 - Kurvaturgenerering
644 - Statistikk, spormåling
645 - Statistikk, jevnhetsmåling
793 - NVDB dokumentasjon
871 - Utgår_Bruksklasse
890 - Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell
892 - Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell
894 - Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell
895 - VegROS
901 - Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell
903 - Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell
905 - Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Listen ble sist oppdatert 24. februar 2020.

Skjerma egenskapsverdier

For noen vegobjekttyper er enkelte egenskapsverdier skjermet for brukere som ikke har spesifikk tilgang til disse.

Liste over hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper dette gjelder: (I parentes bak egenskapstypene er det markert hvilken sensitivrolle som kreves for å få tilgang)

77 Rørledning

1267 Bruksområde (3) 
10877 Eier, navn (3)
1483 Produktnavn (3)
10882 Tilleggsinformasjon (3)
1137 Utgår_Type (3)

92 Kabel

11664 Arkivreferanse (3)
1274 Bruksområde (3)
9744 Driftsmerking (3)
9745 Eier, navn (3)
11802 Elnummer (3)
9759 Produktnavn (3)
1531 Produsent (3)
9748 Tilleggsinformasjon (3)
1148 Utgår_Typebetegnelse (3)
11524 Utleid til, Navn (3)

461 Elektrisk anlegg

5642 MålepunktID (3)
5641 Målernummer (3)

570 Trafikkulykke

5058 Ulykke registrert av (1)
5059 Meldingsdato (1)
5060 Behandlende politidistrikt (1)
5061 Anmeldelsesnummer (1)
5062 Kilde for ulykken (1)
5063 Registrering status (1)
5067 Alternativ uhellskode (1)
5068 Beskrivelse (1)
5087 Ok SSB (1)
7571 Stedsbeskrivelse (1)
8764 Oppgitt antall skadde (1)
5074 Alvorlighetsgrad (1) - fom 13/11-2020
5070 Antall drepte i ulykken (1) - fom 13/11-2020
5071 Antall meget alvorlig skadet (1) - fom 13/11-2020
5072 Antall alvorlig skadet (1) - fom 13/11-2020
5073 Antall lettere skadet (1) - fom 13/11-2020

571 Ulykkesinvolvert enhet

5088 Kjennemerke (1)
5089 Enhetsbokstav (1)
5094 Bevegelse (1)
5095 Postnummer (1)
5098 Førerkort utstedt første gang (1)
5101 Første berøringspunkt (1)
6829 Kommentar dekk (1)
11891 Kjøretøyets virke (1) - fom 13/11-2020

572 Ulykkesinvolvert person

5107 Passasjer nummer (1)
5109 Fødselsdato (1)
5112 Skadegrad (1)
5113 Beskyttelsesutstyr (1)
5114 Skadeforløp (1)
8808 Skadegrad fra SSB (1)
5108 Kjønn i ulykke (1) - fom 13/11-2020
5111 Persons plassering i kjøretøy (1) - fom 13/11-2020
11939 Ferdselsformål (1) - fom 13/11-2020
11534 Alderskategori (1) - fom 13/11-2020

809 Døgnhvileplass

9466 Årlig tilskudd fra Statens vegvesen (2)

852 Trekkerør/kanal

9715 Driftsmerking (3)
9726 Produktnavn (3)
9723 Ledig plass (3)
11521 Utleid til (3)
11522 Utleid til, navn (3)
9718 Eier, navn (3)
9882 Tilleggsinformasjon (3)

853 Trekkekum

9757 Driftsmerking (3)
9735 Produktnavn (3)
9733 Eier, navn (3)
11242 Tilleggsinformasjon (3)

938 Gravetillatelse

11775 Entreprenør (3)
11505 Graveformål (3)
11774 Ledningseier (3)
11507 Tilleggsinformasjon (3)

Listen ble sist oppdatert 24. februar 2020.