Demo av utvikling i NVDB-portefølga

Forvaltning og utvikling i NVDB-portefølga nyttar Scrum som rammeverk. Det vil sei at vi bryt opp oppgåvene i små delar som kan løysast at eit lite team på eit avkrensa tidsrom som til ei kvar tid har full oversikt over sine oppgåver, mål, deltakarar og kontakter.

På den måten vil vi til ei kvar tid oppnå og kunne vise til resultat som viser framgang mot eit større mål.

Oppgåvene vert delt inn i Sprintar med ei fast lengde som avsluttast med ein Demo der vi presenterer kva vi har oppnådd, og eventuelt ikkje vart ferdige med. Lengde på Sprinten varierer frå team til team avhengig av samansetning og kompleksitet på fokusområde, men er fast for det enkelte teamet.

Demo er open for alle som har interesse av å delta, og det er ope for spørsmål og tilbakemelding under/etter Demo.

Neste demo

Team Lim: Datafangst, Rapportgenerator – 22 mars 2023 09:30

Team Blå: Skriv (Vi endrer møtestruktur, mer info kommer)

Team Oransj: Les/IND, Vegkart, Eksport, Elveg (vi endrer møtestruktur, mer info kommer)

Inndeling av Team

Team Lim

Primært fokus

 • Datafangst
 • Rapportgenetator

Kommande Demoar

Klikk her for å bli med i møteserien Team Lim (NVDB rapporter, Datafangst)

Tidligere demoer

Demo NVDB rapporter og Datafangst 22.3.2023

Demo NVDB rapporter og Datafangst 1.3.2023

Demo NVDB rapporter og Datafangst 8.2.2023

Demo NVDB rapporter og Datafangst 20.01.2023

Demo NVDB rapporter og Datafangst 21.12.2022

Demo NVDB rapporter og Datafangst 30.11.2022

Demo NVDB rapporter og Datafangst 9.11.2022

Demo NVDB rapporter og datafangst 19.10.2022

Demo NVDB rapporter og Datafangst 22.9.2022

Demo NVDB rapporter og Datafangst 7.9.2022

Demo NVDB rapporter og Datafangst 17.august 2022

Beklager – ikke noe sammedrag fra demo 13. april, 2. og 25. mai, 13. juni og 4. juli 2022.

Demo NVDB rapporter og datafangst 23. mars 2022

(intet sammendrag fra demo 16.mars)

Demo NVDB Rapporter og Datafangst 2. mars 2022

Demo NVDB rapporter og datafangst 2. februar 2022

Team Blå

Primært fokus

 • Skriv-API
 • Database
 • Datakatalog
  • Spørsmål og komentarar

Komande Demoar

(vi endrer møtestruktur, mer info kommer)

Tidlegare demoar

2022

2021

Team Oransj

Primært fokus

Demo er delt inn i to for at deltakarar på demo kan hoppe ut dersom det ikkje er interesse for dei meir spesielle komponentane.

 • Hovudporteføljen
  • Les-API og IND-tenesten
  • Vegkart og Eksport
   • Spørsmål og komentarar
 • Prosjekt og Spesialfunksjonar
  • Elveg 2.0
  • EKOM-integrering
   • Spørsmål og komentarar

Komande Demoar

Klikk her for å delta i møtet

 • 10. Januar

Tidlegare demoar

2022

2021