Ofte stilte spørsmål

INNLOGGING OG PASSORD

Jeg får ikke logget inn på Datafangst

Framgangsmåte for å sette nytt passord er avhengig av din tilhørighet:

 • Statens Vegvesen
  Du logger inn med din vegvesenbruker (sekssifret brukernavn).
  For glemt/nytt passord for din bruker, besøk vegvesen.no/passord.
  Ved andre innloggingsproblemer eller feil med brukeren, kontakt brukerservicesenter (BSS) på 24 05 80 00 for brukerstøtte.
 • Fylkeskommune
  Du logger inn på Datafangst med ditt brukernavn (starter på P etterfulgt av en serie tall).
  For glemt/nytt passord for din bruker, besøk vegvesen.no/passord.
  Ved andre innloggingsproblemer eller feil med brukeren, kontakt din IT-avdeling.
 • Kommune eller Nye veier
  Du logger inn i Datafangst med ditt brukernavn (åtte tegn i brukernavn).
  Ved glemt passord, innloggingsproblemer eller feil med brukeren, kontakt Statens Vegvesens brukerservicesenter (BSS) på 24 05 80 00.
 • Entreprenør/annen
  Du logger inn i Datafangst med din e-postadresse.
  Hvis du har glemt ditt passord kan du sette nytt passord her.

Jeg har ikke tilgang til kontrakt

Du må kontakte eieren av kontrakten du skulle hatt tilgang til. Kontrakteieren kan legge til din bruker på kontrakten. Dersom flere ulike kontoer brukes til å logge inn på Datafangst, sørg for at kontrakteier har lagt til korrekt bruker på den aktuelle kontrakten du ønsker tilgang til.

Jeg fikk en epost med bekreftelseslenke, men den har utløpt

Få en fornyet lenke tilsendt ved å sette nytt passord. Skriv inn epostadressen din for å motta en kode som du bruker til å sette nytt passord.


FEILMELDINGER I DATAFANGST

Nedenfor følger en liste over de ulike feilmeldingene som kan dukke opp i Datafangst, med en forklaring av hva de betyr.

Brukeren din mangler rettigheter til å utføre dette

Denne feilmeldingen kommer opp dersom du forsøker å gjøre noe brukeren din ikke har rettigheter til på en kontrakt. Les mer om tilganger, roller og grupper i Datafangst.

NB! Denne feilmeldingen kan dukke opp hvis du åpner en kontrakt du ikke har tilgang til. Dette kan typisk forekomme hvis du har fått tilsendt en link til kontrakten, men at du ikke er lagt til som deltaker på kontrakten. Kontakt kontraktsansvarlig og få vedkommende til å legge deg til på den aktuelle kontrakten.

Tilgangsproblemer ved innsending av endringssett av typen «Vegobjektene ble avvist fordi brukeren mangler autorisasjon» med underfeil lignende «Brukeren [brukernavn] har ikke rettigheter til å endre vegobjekter av type [objekttypenavn]» kan fikses i tilgangssystemene til NVDB og har ikke noe med Datafangst å gjøre. I tillegg til sensitiv tilgang til objekter trenger man også tilgang til de spesifikke objektene/kommunene det ønskes å sende inn endringssett for.

Dette kunne ikke utføres fordi noe du har etterspurt ikke finnes i datasystemene

Dette kan komme av at noen andre har gjort noe samtidig som deg. For eksempel at du prøver å gjøre en endring på et attributt, mens i mellomtiden har noen andre slettet objektet. Last inn siden på nytt for at du skal kunne se de nyeste endringene..

Dette kunne ikke gjennomføres fordi filene er for stor

Filen du prøvde å laste opp til Datafangst er større enn tillatt. Det er en begrensning på størrelse på filer, på 5MB pr. fil. Har du en så stor fil kan du dele den opp i flere filer, og laste opp én og én.

Systemfeil! En feil i baksystemene hindrer dette fra å gjennomføres. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med support

Det har skjedd noe vi ikke har klart å forutse mens vi har laget Datafangst. For å finne feilen må vi studere kontrakten mer nøyaktig. Ta kontakt med datafangst-support@vegvesen.no og legg ved lenke til den aktuelle kontrakten.


AVVIST I DATAFANGST VED REGISTRERING TIL NVDB

Når noe flagges som AVVIST ved lagring til NVDB kan det ha flere årsaker. Det kan være at du ikke har riktige rettigheter, at det er feil i datasettet, eller andre feilmeldinger fra Skriv.

Manglende rettigheter

For å se om det er rettighetsproblemer: trykk på AVVIST på den aktuelle innsendingen som feiler. API Skriv gir spesifikk beskjed hvis det er rettigheter som mangler. Får man andre valideringsfeil så er det nok ikke det.

Objektet er allerede lukket

Hvis feilmeldingen er «er allerede lukket» kan objektet ha blitt lukket av noen andre eller i en annen kontrakt. For eksempel hvis dere jobber i flere kontrakter med overlappende objekter kan objektet være lukket i en annen kontrakt. Hvis det er tilfellet er det nok å fjerne dette objektet fra kontrakten, så kan du jobbe videre med resterende objekter.

Versjon oppgitt for oppdatering/korrigering/lukking er ikke siste versjon

Det finnes en versjon av objektet i NVDB som er nyere enn versjonen av objektet du har i kontrakten din. Dette forekommer når noen andre har gjort en oppdatering på objektet etter at det ble tatt inn i kontrakten din. Slett de aktuelle objektene fra kontrakten, og legg dem til på nytt for å løse problemet.

Ingen begrunnelse for status AVVIST

Dersom en registrering til NVDB blir avvist, vil man i de fleste tilfeller kunne trykke på AVVIST i blå, understreket skrift og se en begrunnelse. I enkelte tilfeller vil en registrering bli avvist uten at man får en begrunnelse. Da er ikke AVVIST blå og understreket, men kun i svart skrift (det er heller ikke mulig å trykke på teksten for å få begrunnelse). Dersom dette skjer, send en epost til datafangst-support@vegvesen.no og legg ved en lenke til den aktuelle kontrakten.