Avanserte vegkart-søk

Tilbake til hovedside – brukerveiledning

Gjør først et enkelt søk etter din favoritt-objekttype, for eksempel bomstasjon. Oppskrift, enkelt søk etter bomstasjon.

Søk innenfor geografisk område

Kartflaten er i seg selv en avgrensning av søket: Hvis du ikke skriftlig angir at du skal ha et annet områdefilter så vil søket ditt være avgrenset til data som (helt eller delvis) er innafor synlig kartflate. Dette gjelder også data som tilfeldigvis havner bak menyer etc.

Hvis du angir kommune, fylke, kontraktsområde eller riksvegrute så har ikke kartflaten lenger noen betydning. For å føye til et områdefilter skriver navnet på området i søkefeltet. For eksempel «Bergen». Autofullfør er til god hjelp:

Autofullfør-forslag for "Bergen". Vi får treff både på Bergen kommune, flere kontraktsområder og en haug med stedsnavn.
Autofullfør-forslag for «Bergen». Vi får treff både på Bergen kommune, flere kontraktsområder og en haug med stedsnavn.

Områdefilter med fylke og kommune blir vist som grå flater i kartet

Områdefilter for kommune og fylke vises som grå flate i kartet.

Men du får ikke se utstrekningen til kontraktsområder og riksvegruter i kartet. Årsaken er at dette er utvalgte biter av vegnett, ikke sammenhengende flater. (Sjekk avsnitt «Vis vegnett i kart» nedenunder).

Du kan flere områdefilter samtidig, og de blir lagt til hverandre. For eksempel vil områdefilter med Rogaland fylke og Bergen kommune gir deg data for begge områdene.

Filtrer på vegnummer (og strekning, delstrekning, meter)

Skriv inn vegkategori, status og vegnummer i søkefeltet, for eksempel ev39 ENTER

Du kan skrive inn hele eller deler av den fullstendige vegsystemreferansen, men ikke ta med mellomrom når du skriver! Eksempel:

ev39s100
ev39s100d1
ev39s100d1m0-17000

Hva bør jeg vite om vegsystemreferanse?

Vis vegnett i kart

Bruk av/på – knappen der det står «Velg vegnett (knapp) Vis i kart». Vegnett for trafikantgruppe «Gående / syklende» vises med stiplede linjer, kjørende med heltrukket linje.

Du får kun vist vegnett som tilfredsstiller de filtrene som ellers er i bruk. Her er for eksempel vegnett for en bit av Ev39:

Vegnett filtrert på Ev39s100d1m0-17000 (deler av Stavanger-Sandnes)

Dette er en fin måte å vise utstrekningen til kontraktsområder eller riksvegruter:

Vis metreringsretning

For spesielt interesserte: I noen tilfeller er det greit å vite om vi teller meter i samme retning som veglenkas retning, eller motsatt. I noen tilfeller må vi telle meter i motsatt retning, det kaller vi snudd metrering.

Åpne vegnett-menyen ved å klikke pil høyre, og velg Retningsgrunnlag: metrering

Meny for å velge om vegkart skal fremheve vegnett med snudd metrering med rød farge. Dette gjøres med valget Retningsgrunnlag = Metrering.

Du kan snevre inn hvilke typer vegnett som skal vises. Her fokuserer vi på «Trapp», som er ett av alternativene for trafikantgruppe «Gående og syklende». Kartutsnittet er bydelen Nordnes i Bergen.

Vis vegnett av typen "trapp" for kartutsnitt Nordnes, Bergen.
Vi zoomer inn på Nordnes, Bergen og viser vegnett av typen «Trapp» for trafikantgruppe «Gående og syklende»

Vegnettsmodellen er kompleks, men man trenger heldigvis ikke sette seg inn i alt. Her er en liten innføring: https://www.vegdata.no/ofte-stilte-sporsmal/hva-ma-jeg-vite-om-vegsystemreferanse/ . Og her er offisiell dokumentasjon: Håndbok v830 nasjonalt vegreferansesystem.

Filtrer på type vegnett

Valgene for visning av vegnett er også filter for søket ditt etter vegobjekter. Noen av valgene påvirker kun visnng av vegnett, mens andre påvirker søk etter vegobjekt

Klikk på høyrepil ved «> Vis vegnett» for å få fram menyen:

Utvid vegnettsmeny med pil høyre.
Meny for filtrering på ulike typer vegnett.

Her er det mange valg. Trafikantgruppe «Kjørende» eller «Gående og syklende» er vel greit nok, men for å skjønne hva som ligger i detaljnivå, adskilte løp eller kryssystem må man jobbe litt mer. Her er en liten innføring: https://www.vegdata.no/ofte-stilte-sporsmal/hva-ma-jeg-vite-om-vegsystemreferanse/ . Og her er offisiell dokumentasjon: Håndbok v830 nasjonalt vegreferansesystem.

Nedenfor bruker vi disse valgene for å finne bomstasjoner innafor kartflaten på vegnett for «Kjørende» som også er kryssystem:

Søk etter bomstasjon filtrert på trafikantgruppe kjørende av type "kryssystem".
Søk etter bomstasjon filtrert på trafikantgruppe kjørende av type «kryssystem» på bydelen Damsgård, Bergen. Innenfor kartutsnittet er det totalt tre bomstasjoner, men kun en av dem ligger på et kryssystem.

Søk med filter på egenskap

Et egenskapfilter betyr at du avgrenser søket ditt til kun å gjelde de dataverdiene som er relevant for deg, for eksempel bomstasjoner med «Takst liten bil» mindre eller lik 15 kroner. Velg «Pil høyre» i resultatboksen, der det står «> antall vegobjekter»

Utvid resultatboksen for søket ditt ved å velge pil høyre, rett før der det står antall vegobjekter.

Klikk «+ Legg til filter»

Velg "Legg til filter" i den utvidede resultatboksen.

Velg egenskapstype (for eksempel «Takst liten bil»), operator (for eksempel <=, mindre enn eller lik) og skriv inn dataverdien, for eksempel 15.

Merk at ting oppfører seg ulikt for de forskjellige egenskapstypene. Her valgte vi en egenskapstype som var et tall; da er operatorer som sammenligner størrelse relevante (>,<, >=, <= ). I andre tilfeller kan egenskapstypene være tekst (for eksempel Navn bomstasjon) eller kategorier (for eksempel timesregel)

Alternativ for egenskapstypen "Timesregel", som har de tre alternativene "Standard timesregel", "Omvendt timesregel" og "Ikke timesregel"
Alternativ for egenskapstypen «Timesregel», som har de tre alternativene «Standard timesregel», «Omvendt timesregel» og «Ikke timesregel»

Fritekstsøk egenskaptype

Fritekstsøk på egenskaptype "Navn bomstasjon". Med jokertegn (*), foran, inni eller bak en bestemt frase kan man søke etter navn som inneholder frasen, for eksempel med søketeksten *plass*
Fritekstsøk på egenskaptype «Navn bomstasjon». Med jokertegn (*), foran, inni eller bak en bestemt frase kan man søke etter navn som inneholder frasen, for eksempel med søketeksten *plass*

Søk etter manglende egenskapverdier

Ofte er det nyttig å finne de objektene som har – eller ikke har – gyldige verdier for en egenskapstype. For eksempel er det ikke alle bomstasjoner som har data for egenskaptypen Geometri, punkt

Søk etter omstasjoner som mangler verdi for egenskapstypen Geometri, punkt.

Bruk «kategoriser» for å vise fordelingen av ulike verdier

Gjør vegkart-søket ditt (eksempel). I resultatboksen klikker du «kategoriser»:

Klikk "kategoriser" i verktøyboksen for søkeresultatet ditt.

Du får ikke listet opp alle egenskapstypene, kun dem som egner seg for kategorisering. For eksempel gir det ikke mening å kategorisere navn og andre fritekstfelt.

Noen egenskapstyper som Timesregel har faste kategorier, og kategoriseringen skjer helt av seg selv:

Vegkart-søk etter bomstasjon kategorisert etter egenskapstypen "Timesregel"
Vegkart-søk etter bomstasjon kategorisert etter egenskapstypen «Timesregel»

Andre egenskapstyper er tall. Her må du selv definere hvilke tallverdier som har betydning for deg:

Jeg vil gjerne se hvor mange bomstasjoner som har Takst liten bil mindre enn 10 kr, mellom 10-50 og 50-100 kroner, og over 100 kroner. Skriv tallene 10 50 100 i tekstfeltet. ENTER eller trykk «Søk».

Tilbake til hovedside – brukerveiledning