Utviklingsplaner NVDB produktportefølje

Her oppdateres regelmessig utviklingplaner for de ulike produktene i NVDB-porteføljen.

Planene inneholder saker som direkte berører brukere av produktene direkte. Drift- og system-oppgaver holdes utenfor planen for å gjøre den mer oversiktlig.