Utviklingsplaner NVDB produktportefølje

Her oppdateres regelmessig utviklingplaner for de ulike produktene i NVDB-porteføljen.

Planene inneholder saker som direkte berører brukere av produktene direkte. Drift- og system-oppgaver holdes utenfor planen for å gjøre den mer oversiktlig.

Arbeidet utføres i Sprinter på 2 eller 3 uker der det planlegges en definert mengde arbeid som skal utføres og et mål å nå når Sprinten er ferdig. Mot slutten av en sprint holder teamet en demo som vise arbeidet som er utført.

En oversikt over Sprinter kommende sprinter og presentasjoner fra ferdige sprinter finnes her: Demo av utvikling i NVDB-porefølga