Utviklingsplaner NVDB produktportefølje

Utviklingsplaner får vi ikke dele eksternt.

Utviklingsarbeid utføres i sprinter på to eller tre uker, der det planlegges en definert mengde arbeid som skal utføres og et mål å nå når Sprinten er ferdig. Mot slutten av en sprint holder teamet en demo som vise arbeidet som er utført.

En oversikt over Sprinter kommende sprinter og presentasjoner fra ferdige sprinter finnes her: Demo av utvikling i NVDB-portefølga