Hvordan finne frem (ofte spurte spørsmål)

Om å lagre data

Om å hente ut og se data

Flere populære emner

Vegkart – slik som NVDB og de fleste andre nasjonale kartbaser – bruker koordinatsystem UTM sone 33 for å angi posisjon på jordoverflaten. Norge strekker seg over UTM sone 31 – 36, så sone 33 er et greit kompromiss uten altfor mye forvrengning. Mer presist bruker vi SRID-kode EPSG:5973, men om du er mest opptatt av plasssering horisonalt på kartplanet kan du fint bruke EPSG:25833  Mer detaljer.