Ofte stilte spørsmål

Vi har mange innlegg publisert med emneknaggen «Ofte stilte spørsmål» (faq). De finner du her: http://www.vegdata.no/category/faq/ 

Noen populære emner:

Brukerveiledning vegkart

Søk på HP og meter.

Kostra-rapportering for kommunal veg.

Hvordan finner jeg skilt med elg og julenisser?

 Hvor finner jeg vegnettsdata til navigasjon?

 Er vegen kommunens eller statens ansvar?

Hvor finner jeg ÅDT? (Trafikkmengde?)

Hvordan finner jeg stigningstall langs FV651 i Telemark?

Vegkart – slik som NVDB og de fleste andre nasjonale kartbaser – bruker koordinatsystem UTM sone 33 for å angi posisjon på jordoverflaten. Norge strekker seg over UTM sone 31 – 36, så sone 33 er et greit kompromiss uten altfor mye forvrengning. Mer presist bruker vi SRID-kode EPSG:5973, men om du er mest opptatt av plasssering horisonalt på kartplanet kan du fint bruke EPSG:25833  Mer detaljer.