Ofte stilte spørsmål

Vi har mange innlegg publisert med emneknaggen «Ofte stilte spørsmål» (faq). De finner du her: http://www.vegdata.no/category/faq/ 

Noen populære emner:

Kostra-rapportering for kommunal veg.

Hvordan finner jeg skilt med elg og julenisser?

 Hvor finner jeg vegnettsdata til navigasjon?

 Er vegen kommunens eller statens ansvar?

Hvor finner jeg ÅDT? (Trafikkmengde?)

Hvordan finner jeg stigningstall langs FV651 i Telemark?

Vegkart.no bruker koordinatsystem UTM sone 33.