Hvordan finne frem (ofte spurte spørsmål)

Om å lagre data

Om å hente ut og se data

Flere populære emner

Søk på HP og meter.

Kostra-rapportering for kommunal veg.

 Hvor finner jeg vegnettsdata til navigasjon?

 Er vegen min kommunens eller statens ansvar?

Hvor finner jeg ÅDT? (Trafikkmengde?)

Hvordan finner jeg stigningstall langs FV651 i Telemark?

Hva må jeg vite om vegreferanse / vegsystemreferanse?

Hvordan oversette mellom gammel og ny vegreferanse?

Vegkart – slik som NVDB og de fleste andre nasjonale kartbaser – bruker koordinatsystem UTM sone 33 for å angi posisjon på jordoverflaten. Norge strekker seg over UTM sone 31 – 36, så sone 33 er et greit kompromiss uten altfor mye forvrengning. Mer presist bruker vi SRID-kode EPSG:5973, men om du er mest opptatt av plasssering horisonalt på kartplanet kan du fint bruke EPSG:25833  Mer detaljer.