Oversette mellom ny og gammel vegreferanse

Mange har etterlyst verktøy for å slå opp og oversette mellom gammel vegreferanse og det nye systemet (kalt vegsystemreferanse blant vegnettsnerder).

Vegnett etter 16.11.2022 har ikke gammelt vegreferansesystem

Har du en gammel vegreferanse så skal du kunne slå opp og finne ut hva vegen heter i dag, i det nye systemet. Men det er ikke mulig å gå motsatt retning, fra nytt til gammelt system – iallfall ikke for nye veger. 

Vegnett som føyes til etter 16.11.2022 vil ikke ha data for det gamle vegreferansesystemet. Disse oppslagstjenestene nedenfor er derfor skrevet om til å bruke datoen 2022-11-16 og i stedet for «dagens dato» når vi sjekker data for det gamle systemet. Oversettelse fra nytt system til gammelt vil kun fungere for de vegene som fantes 16.11.2022 eller tidligere. 

Enkel kartløsning

Her er en kartløsning der du kan søke og slå opp med gammelt og nytt, eventuelt klikke i kartflaten. https://labs.vegdata.no/vegrefkart/ Her finner du kildekode

Kartløsning for å sammenligne nytt og gammelt vegreferansesystem

Avansert kartløsning

Her er en mer avansert kartløsning der du kan se tidsutviklingen til vegreferansen. 

https://www.vegdata.no/2019/09/24/kartlosning-vis-dagens-og-historisk-vegreferanse/  og her finner du kildekode kildekode til kartløsningen.

Spesielt i 2019 var det mye endringer i vegnummer, snuing av metreringsretning og masse annen morro som skaper utfordringer for dem som har arbeidslister med vegreferanser. 

Oversett maskinelt

Vi har laget et par FME – workspace som oversetter fra gammelt til nytt, gitt at du kjenner datoen for når den gamle vegreferansen var gyldig. Logikken – forklart her – er for så vidt rett fram og skulle være rett fram å implementere i ditt favoritt-programmeringsspråk. Som datakilde for historisk vegreferanse bruker vi systemet visveginfo.

EDIT 17.11.2023: NVDB api V3

NVDB api V3 har fått nye funksjoner for å søke på og konvertere fra eller til det gamle vegreferansesystemet. 

  • /vegreferanseposisjon . Tjeneste for å oversette vegreferanse til vegsystemreferanse. Swagger-dokumentasjon.Swagger-dokumentasjon
  • /vegreferanse Tjeneste for å oversette lenkeposisjon til gamle vegreferanser i hp/meter. Swagger-dokumentasjon.

Vegkart V2 med gammel vegreferanse

Vegkart V2 brukte det gamle vegreferansesystemet, men er ikke lenger tilgjengelig 

NVDB api V2 med gammel vegreferanse

NVDB api V2 brukte det gamle vegreferansesystemet, men er ikke lenger tilgjengelig