Oversette mellom ny og gammel vegreferanse

Mange har etterlyst verktøy for å slå opp og oversette mellom gammel vegreferanse og det nye systemet (kalt vegsystemreferanse blant vegnettsnerder).

Enkel kartløsning

Her er en kartløsning der du kan søke og slå opp med gammelt og nytt, eventuelt klikke i kartflaten. https://labs.vegdata.no/vegrefkart/

Kartløsning for å sammenligne nytt og gammelt vegreferansesystem

Avansert kartløsning

Her er en mer avansert kartløsning der du kan se tidsutviklingen til vegreferansen.

https://www.vegdata.no/2019/09/24/kartlosning-vis-dagens-og-historisk-vegreferanse/

Spesielt i 2019 var det mye endringer i vegnummer, snuing av metreringsretning og masse annen morro som skaper utfordringer for dem som har arbeidslister med vegreferanser.

Oversett maskinelt

Vi har laget et FME – workspace som oversetter fra gammelt til nytt, gitt at du kjenner datoen for når den gamle vegreferansen var gyldig. Logikken – forklart her – er for så vidt rett fram og skulle være rett fram å implementere i ditt favoritt-programmeringsspråk.

Vegkart V2 med gammel vegreferanse

Vegkart V2 bruker det gamle vegreferansesystemet, og er tilgjengelig fram til august 2020 

https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/

PC – programmet VegRefHistorikkk

Stian Søberg Johansen, tidligere vegvesen-kollega som nå jobber i Innlandet fylkeskommune, har laget PC-programmet VegrefHistorikk.