Oversette mellom ny og gammel vegreferanse

Mange har etterlyst verktøy for å slå opp og oversette mellom gammel vegreferanse og det nye systemet (kalt vegsystemreferanse blant vegnettsnerder).

Enkel kartløsning

Her er en kartløsning der du kan søke og slå opp med gammelt og nytt, eventuelt klikke i kartflaten. https://labs.vegdata.no/vegrefkart/ Her finner du kildekode

Kartløsning for å sammenligne nytt og gammelt vegreferansesystem

Avansert kartløsning

Her er en mer avansert kartløsning der du kan se tidsutviklingen til vegreferansen. 

https://www.vegdata.no/2019/09/24/kartlosning-vis-dagens-og-historisk-vegreferanse/  

Spesielt i 2019 var det mye endringer i vegnummer, snuing av metreringsretning og masse annen morro som skaper utfordringer for dem som har arbeidslister med vegreferanser. Her finner du kildekode til kartløsningen.

Oversett maskinelt

Vi har laget et FME – workspace som oversetter fra gammelt til nytt, gitt at du kjenner datoen for når den gamle vegreferansen var gyldig. Logikken – forklart her – er for så vidt rett fram og skulle være rett fram å implementere i ditt favoritt-programmeringsspråk.

Vegkart V2 med gammel vegreferanse

Vegkart V2 bruker det gamle vegreferansesystemet, og er tilgjengelig fram til august 2020 

https://vegkart-2019.atlas.vegvesen.no/

PC – programmet VegRefHistorikkk

Stian Søberg Johansen, tidligere vegvesen-kollega som nå jobber i Innlandet fylkeskommune, har laget PC-programmet VegrefHistorikk.

NVDB api V2 og V3

Det er grei skuring å slå opp på /veg – endepunktet i NVDB api V2, finne posisjon (flyttal) på lenkesekvens ID (heltall) og bruke det til å slå opp på /veg – endepunktet i NVDB api V3.

Eksempel: Gammel vegreferanse 5000 Ev6 hp15 m23 blir til kallet https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/veg?vegreferanse=5000Ev6hp15m23 mot V2.

<posisjon>
<vegreferanse>
<fylke>50</fylke>
<kommune>0</kommune>
<kategori>E</kategori>
<status>V</status>
<nummer>6</nummer>
<hp>15</hp>
<meter>23</meter>
<kortform>5000 Ev6 hp15 m23</kortform>
</vegreferanse>
<veglenke>
<id>72809</id>
<posisjon>0.38642734506849313</posisjon>
<kortform>0.38642735@72809</kortform>
</veglenke>
<geometri>
<wkt>POINT Z (262872 7021089 20.39895518796957)</wkt>
<srid>5973</srid>
</geometri>
</posisjon>

Vi er interessert i ID og posisjon på veglenkesekvens, i V2 kalt «veglenke», forkortet til 0.38642735@72809. Som vi så bruker til å slå opp i NVDB api V3 med kallet https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/veg?veglenkesekvens=0.38642735@72809 som gir responsen

<posisjon>
 <vegsystemreferanse>
  <vegsystem>
  <id>1009155067</id>
  <versjon>1</versjon>
  <vegkategori>E</vegkategori>
  <fase>V</fase>
  <nummer>6</nummer>
 </vegsystem>
 <strekning>
  <id>1008112944</id>
  <versjon>1</versjon>
  <strekning>72</strekning>
  <delstrekning>1</delstrekning>
  <arm>false</arm>
  <adskilte_løp>Nei</adskilte_løp>
  <trafikantgruppe>K</trafikantgruppe>
  <meter>22.106</meter>
  <retning>MED</retning>
  </strekning>
  <kortform>EV6 S72D1 m22</kortform>
 </vegsystemreferanse>
 <veglenkesekvens>
  <veglenkesekvensid>72809</veglenkesekvensid>
  <relativPosisjon>0.38642735</relativPosisjon>
  <kortform>0.38642735@72809</kortform>
 </veglenkesekvens>
 <kommune>5028</kommune>
 <geometri>
  <wkt>POINT Z(262871.8528 7021088.4034 20.4069)</wkt>
  <srid>5973</srid>
 </geometri>
</posisjon>

Elementet «kortform» under «vegsystemreferanse» gir oss den nye referansen, her EV6 S72D1 m22