Produkter og tjenester

En rekke produkter og tjenester er tilgjengelig rundt NVDB, for å hente ut og se på data, og for å lagre data.

Datakatalogen (Dakat) er et innholdsregister hvor vi også definerer hva som er mulig å registrere av egenskaper, tilknytning til vegnettet, relasjoner mellom objekttyper og så videre.

Verktøy for å lagre data

Les mer om lagring og tilganger

 • Datafangst – Vegvesenets viktigste verktøy for mottak av data fra entreprenør.
  • Datafangst er en plattform for samarbeid, hvor entreprenøren legger inn sine rådata (innmålte stikkrenner, skiltpunkt m.m.) og sammen med dataaforvalter beriker data slik at de blir klare til skriving til NVDB.
  • Også Nye Veier A/S og fylkeskommunen bruker datafangst
  • Kommunene kan også i prinsippet bruke datafangst. Men Vegvesenet har ikke kapasitet til å gi kommunene den veiledningen de trenger og fortjener.
 • Andre registeringsverktøy. Det finnes flere verktøy for å redigere NVDB-data på markedet.
  • NVDB 123 / Vegreg fases ut august 2021.
  • Andre verktøy: Det er et lite knippe aktuelle verktøy i markedet. Vi oppdaterer denne artikkelen med mer detaljer såfremt det ikke går på tvers av konkurranseregler.
 • NVDB skriveapi gjør det lettvint å utvikle applikasjoner som skriver til NVDB

Verktøy for å hente ut og se data

 • Vegkart er det viktigste verktøyet for å se NVDB – data i kart.
 • NVDB rapporter for å hente ut data i rapportform.
 • Andre løsninger for å laste ned, kna på og vri og vrenge på NVDB-data, sosi-eksport, kartverktøy, cvs,python
 • NVDB API Les hvis du vil programmere direkte mot APIet for å hente ut NVDB-data.