Tilganger, roller og grupper i Datafangst

Hvordan få bruker, roller og tilganger

Har du bruker i Statens Vegvesen kan du logge inn i Datafangst. Ansatte i fylkeskommune og kommune som skal ha bruker må ta kontakt med sin IT-organisasjon. Brukere som kun skal laste opp data på en kontrakt, for eksempel entreprenører, inviteres med på den enkelte kontrakt av den ansvarlige for kontrakten, ved hjelp av epostadressen.

Den som er ansvarlig for en kontrakt/et prosjekt kan legge til/invitere andre på kontrakten, vha. brukernavn (de som har SVV-bruker) eller epost (de som skal se innhold på en kontrakt, men ikke sende inn til NVDB).

Glemt passord? Tips: har du invitert noen inn via epost, som har glemt å logge inn sånn at passordet har utløpt, be dem trykke på linken for problemer med å logge inn i innloggingsbildet. Har du bruker i SVV (og logger dermed inn via ldap), skal du ikke bruke glemt passord-linken.

Skal du lagre data i NVDB trenger du tilgang til å lagre på den vegen du skal administrere. Enkelte skjerma egenskaper trengs det også egen tilgang til å se og redigere. Denne tilgangen kan du få ved å ta kontakt med BSS (ansatt i SVV) eller via din IT-organisasjon/gruppeadministrator som videre kontakter BSS.

Kontraktsgrupper og prosjekter

Alle kontrakter/prosjekter i Datafangst skal være knyttet til en kontraktsgruppe, for eksempel for fylket eller kommunen. Hver gruppe har en gruppeadministrator, som kan administrere kontrakter og gi tilganger innenfor sin gruppe.

Hver kontrakt/prosjekt har en ansvarlig, som kan via epost invitere andre inn til å se kontrakten.

Trenger du flere tilganger enn du har, for eksempel til å lagre data i NVDB, kan du starte med å kontakte den ansvarlige for ditt område, for eksempel fylket, som igjen kontakter SVV for å få lagt til flere tilganger. Vi må vite hvilket område og hvilke objektttyper du skal ha tilgang til.

Roller i Datafangst

Medlem på kontrakt

Rollen tildeles både Vegvesenbrukere og eksterne brukere

 • Kan sende inn data på eksisterende kontrakt
 • Kan se innsendte data
 • Kan redigere innsendte data
 • Kan kommentere på innsendte data
 • Kan se oversiktsstatus for innsendte data

Gruppeadministrator

Rollen tildeles den som skal være ansvarlig for kontrakter i sin gruppe, for eksempel kommunen

 • Kan se og endre alle kontrakter i sin gruppe
 • Kan opprette kontrakter i sin gruppe, og fjerne kontrakter fra gruppa
 • Kan legge til brukere i sin gruppe og endre rolle for brukere i gruppa
 • Kan arkivere og slette kontrakter i sin gruppe

Gruppedeltager

 • Kan se og redigere (men ikke stedfeste eller sammenkoble) alle kontrakter i sin gruppe

Gruppeforvalter

Har samme rettigheter som gruppedeltager, og kan i tillegg

 • Flytte en kontrakt fra en gruppe til en annen om man er gruppe-forvalter i begge

Dataforvalter

Rollen tildeles vegeier i Statens Vegvesen, fylkeskommuner og kommuner

 • Kan opprette og konfigurere kontrakter
 • Kan være kontraktseier
 • Kan legge til andre brukere på en kontrakt
 • Kan godkjenne og underkjenne innsendte data