Tilganger, roller og grupper i Datafangst

Hvordan få bruker, roller og tilganger

For å logge inn i Datafangst må du enten ha bruker i Statens Vegvesen (SVV-bruker), eller være invitert inn av en forvalter.

Typisk SVV-bruker er:

 • 6 bokstaver (ansatte i Statens vegvesen)
 • 7 siffer med en «p» foran (p-bruker) (ansatte i fylkeskommune)
 • 8 bokstaver (ansatte i kommune og andre organisasjoner)

Har du ikke SVV-bruker?

 • Ansatte i fylkeskommune får p-bruker ved å kontakte IKT i fylkeskommunen
 • Ansatte i kommune og andre må ta kontakt med nvdb@vegvesen.no

Hvem trenger SVV-bruker?

Brukere som skal være ansvarlige/forvaltere og brukere som skal kunne skrive til NVDB må ha SVV-bruker.
Husk at brukeren også må ha skriverettiheter til NVDB-Skriv.

Brukere som kun skal laste opp data på en kontrakt, for eksempel entreprenører, inviteres med på den enkelte kontrakt av den ansvarlige for kontrakten, ved hjelp av e-postadressen.

Den som er ansvarlig for en kontrakt/et prosjekt kan legge til/invitere andre på kontrakten, vha. brukernavn (de som har SVV-bruker) eller epost (de som skal se innhold på en kontrakt, men ikke sende inn til NVDB).

Glemt passord eller problemer med innlogging?

Det avhenger av hvilken type bruker du har hva du må gjøre hvis du ikke får logget inn.

 • Ansatt i Statens vegvesen eller kommune kan kontakte BSS (telefon 24058000)
 • Ansatt i fylkeskommune finner info her https://www.vegvesen.no/portal/fk/ 
 • Logger du inn med epost kan du sette nytt passord selv. Det samme kan du gjøre hvis invitasjonen til Datafangst har utløpt på dato.

Skal du lagre data i NVDB trenger du tilgang til å lagre på den vegen du skal administrere. Enkelte skjerma egenskaper trengs det også egen tilgang til å se og redigere. For å få tilgang kontakter du NVDB via kontaktskjemaet. Husk å forklare hvorfor du skal ha tilgang til å lagre.

Gruppeadministrator administrerer tilgang til sine prosjekter

Alle kontrakter/prosjekter i Datafangst skal være knyttet til en kontraktgruppe, for eksempel for fylket eller kommunen. Hver gruppe har en gruppeadministrator, som kan administrere kontrakter og gi tilganger innenfor sin gruppe.

Hver kontrakt/prosjekt har en ansvarlig, som kan via epost invitere andre inn til å se kontrakten.

For å opprette en ny gruppe må gruppeadministrator (ansatt med SVV-bruker) bestille dette på e-post nvdb@vegvesen.no. Dersom ingen eller riktig person har SVV-bruker kan det bestilles samtidig.

Roller i Datafangst

Medlem på kontrakt

Rollen tildeles både Vegvesenbrukere og eksterne brukere

 • Kan sende inn data på eksisterende kontrakt
 • Kan se innsendte data
 • Kan redigere innsendte data
 • Kan kommentere på innsendte data
 • Kan se oversiktsstatus for innsendte data

Gruppeadministrator

Rollen tildeles den som skal være ansvarlig for kontrakter i sin gruppe, for eksempel kommunen

 • Kan se og endre alle kontrakter i sin gruppe
 • Kan opprette kontrakter i sin gruppe, og fjerne kontrakter fra gruppa
 • Kan legge til brukere i sin gruppe og endre rolle for brukere i gruppa
 • Kan arkivere og slette kontrakter i sin gruppe

Gruppedeltager

 • Kan se og redigere (men ikke stedfeste eller sammenkoble) alle kontrakter i sin gruppe

Gruppeforvalter

Har samme rettigheter som gruppedeltager, og kan i tillegg

 • Flytte en kontrakt fra en gruppe til en annen om man er gruppe-forvalter i begge

Dataforvalter

Rollen tildeles vegeier i Statens Vegvesen, fylkeskommuner og kommuner

 • Kan opprette og konfigurere kontrakter
 • Kan være kontraktseier
 • Kan legge til andre brukere på en kontrakt
 • Kan godkjenne og underkjenne innsendte data