Vilkår for bruk av data fra NVDB

Bruk av data 

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet. 

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis: «Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.» 

GDPR 

Ved lagring av data i NVDB må det sikres at det ikke lagres data som strider imotPersonvernforordningen (GDPR), vedtatt som PersonopplysningslovenEksempler på data som ikke skal lagres i NVDB: 

  • Bilder der personer eller kjøretøy kan identifiseres med mindre dette er avklart med de som kan bli identifisert. 
  • Navn på personer, i stedet brukes f.eks. firma- eller organisasjonsnavn. 
  • Andre egenskaper som gjør det mulig å identifisere personer ved å sammenstille data. 

Mer om skjermede data