Programmering mot API

Her legger vi ut lenker eksempler og forklaringer på hvordan man kan hente ut data fra NVDB api. Merk at vi fram til august 2021 kjører versjon 2 og versjon 3 parallelt. Versjon 2 har fylkes- og kommunegrenser fra år 2019, og data fra det gamle vegreferansesystemet. Versjon 3 er oppdatert med nye fylker og kommuner og det nye referansesystemet.

Vi er veldig glade i programmeringsspråket Python, men legger gjerne ut eksempler på bruk av api’et i andre språk eller verktøy.For eksempel det utrolig geniale verktøyet FME.

FME Wourld tour presentasjon 2014.05.06 og en del FME workspace eksempler: https://github.com/LtGlahn/vegdatalabs_fme (v1)

EDIT 2016: Et par enkle FME-workspaces mot V2 av NVDB api. Knut Jetlunds (@jetgeo) FME-rutiner for GML-skriving av vegnett og fagdata hentet fra NVDB api V2.

Vi bruker også emneknaggen NVDB api for en del bloggposter med tips & tricks.

V2 av NVDB api’et.

Versjon 2 av NVDB api har en rekke forbedringer fra V1, og er enklere og mer konsistent oppbygd. Det er enklere å jobbe mot – og i tillegg har du mer raffinerte søk, for eksempel overlappsfilter. For uttak av store datamengder er pagineringsfunskjonen vesentlig enklere i bruk.

Vi har en del eksempelkode rundt om kring, for eksempel python: Et par helt enkle rett-fram eksempler og en mer objektorientert tilnærming. Våre flinke utviklere har laget en fin klient i java.

Finn lenke til API-søk i Vegkart

Klikk på «treff» – teksten – og vips, så har du lenken for å hente data direkte fra NVDB api.

En av de geniale tingene med Vegkart er at alt du via nedlastingsknappen får fram api-kallet som er brukt i Vegkart-søket dit.Det vil si at du jobber interaktivt i Vegkart inntil du er fornøyd, og vips – med to klikk får du et fiks ferdig eksempel på  søk etter vegobjekter i API’et.

Trykk der det står NN Treff for å få frem nedlastingslenken.