Programmering mot API

Her legger vi ut lenker eksempler og forklaringer på hvordan man kan hente ut data fra NVDB api. Merk at vi fram til 1. august 2021 kjører versjon 2 og versjon 3 parallelt. Versjon 2 har fylkes- og kommunegrenser fra år 2019, og data fra det gamle vegreferansesystemet. Versjon 3 er oppdatert med nye fylker og kommuner og det nye referansesystemet.

Vi er veldig glade i programmeringsspråket Python, men legger gjerne ut eksempler på bruk av api’et i andre språk eller verktøy.For eksempel det utrolig geniale verktøyet FME.

FME Wourld tour presentasjon 2014.05.06 og en del FME workspace eksempler: https://github.com/LtGlahn/vegdatalabs_fme (v1)

Vi er kartnerder, og mange av programmeringseksemplene er derfor samlet under siden Hvordan får jeg NVDB-data inn i kartsystemet mitt? | Vegdata.no

Vi bruker også emneknaggen NVDB api for en del bloggposter med tips, tricks og nyheter.

Finn lenke til API-søk i Vegkart

Klikk på «treff» – teksten – og vips, så har du lenken for å hente data direkte fra NVDB api.

En av de geniale tingene med Vegkart er at alt du via nedlastingsknappen får fram api-kallet som er brukt i Vegkart-søket dit.Det vil si at du jobber interaktivt i Vegkart inntil du er fornøyd, og vips – med to klikk får du et fiks ferdig eksempel på  søk etter vegobjekter i API’et.

Trykk der det står NN Treff for å få frem nedlastingslenken.