Regler for stedfesting av vegobjekter til vegnettet

Regler for stedfesting av vegobjekter til NVDB tar for seg problematikk knyttet til kryssområder, g/s-veg, ramper, sideanlegg samt multiple stedfestinger, sideposisjon og kjørefeltkoder.

Dette er et generelt regelverk. Spesifikt om stedfesting av den enkelte objekttype vil stå i objekttypens produktspesifikasjon. Det er påstartet arbeid med oppdatering av alle produktspesifikasjoner. I tillegg til oppdatering av vegsystemreferanse er det også gjort mindre endringer og presiseringer.

Dokumentet ble oppdatert høsten 2022 med ny vegreferansemodell, og inneholder mindre endringer og presiseringer fra forrige revisjon i 2018. Dokumentet tar hensyn til NA-rundskriv 02/24 Retningslinjer vedrørende ansvarsdeling for drift og vedlikehold i vegkryss. Samt videre presisering som inneholder utdypende tekst og skisser av rundskrivet.

For tilbakemelding eller spørsmål, benytt vårt henvendelsesskjema.