Søk i Datakatalogen

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-59.png

Funksjonaliteten er ganske lik den datakatalogvisningen som er innebygd i vegkart, for eksempel med autofullfør:

Autofullfør i webløsningen datakatalogen.vegdata.no

Den største forskjellen er at mer informasjon vises i samme skjermbilde. Vi har ID for både objekttyper og egenskapstyper, samt antall objekter. Alt i datakatalogen er ID-styrt. Det gir en maskinlesbar, permanent kobling samtidig som vi for eksempel kan bytte navn på objekttyper eller egenskapstyper uten at datamaskiner blir forvirret. For eksempel het objekttypen Holdeplassutrustning en gang holdeplass, men den beholdt ID 487.

Visning av objekttypen bomstasjon i webløsningen datakatalogen.vegdata.no

Klikker du på navnet for en egenskapstype så får du vist flere detaljer:

Detalj fra visning av datakatalogen i webløsning datatatalogen.vegdatan.no. Egenskapsnavnet er klikkbart, med funksjon for å vise flere detaljer om egenskapstypen
Utvidet visning av egenskapstypen bomstasjonstype i webløsningen datakatalogen.vegdata.no

Knappen «Se detaljer» (figur tre hakk opp) gjør det samme, men for alle egenskapstypene samtidig.