Digitalt navigerbart vegnett

Vegnettet i NVDB omtales ofte som det digitale navigerbare vegnettet. Det digitale navigerbare vegnettet er en sammenstilling av et nettverket i bunnen (basisnettet) og objekter som gir mer informasjon om vegen, og gjør det navigerbart. 

 En rekke objekttyper i NVDB er stedfestet på dette nettverket. Dette er objekttyper som: 

Fremtidige krav til et digitalt navigerbart vegnett vil gjøre det nødvendig å gjøre tilpasninger i dagens definisjoner og registreringer av restriksjonsdata. I tillegg er det sannsynlig at det også vil være nødvendig å supplere med flere typer restriksjoner og andre objekttyper for å tilfredsstille de nye behovene. 

I tillegg til objekttypene nevnt over kan en rekke andre objekttyper fra NVDB eller fra andre systemer knyttes til det digitale navigerbare vegnettet avhengig av brukernes behov.