Datakatalogen

Datakatalogen kan sees på som et detaljert innholdsregister for NVDB. Den definerer hvilke vegobjekttyper det er mulig å legge inn i NVDB, og hvilke egenskaper disse kan ha.  En vegobjekttype kan alternativt benevnes som «ting», «entitet», «objekttype», «element», «feature», etc. Rekkverk og Trafikkulykke er eksempler på vegobjekttyper. 

Det finnes flere verktøy for å søke i Datakatalogen. 

  • Dakat er et innsynsverktøy som viser komplett innhold i Datakatalogen, samt objektlister og kategoritilhørighet. Dakat viser også tidligere versjoner og kan vise kommende versjon. 
  • NVDB Datakatalog, nettside som viser det viktigste innholdet i gjeldende versjon av Datakatalogen. Det er kopling til data i NVDB for statistikk og visning i Vegkart
  • Datakatalog i Vegkart.  

Datakatalogen kommer i ny versjon 3-4 ganger per år. Oversikt over datakatalogversjoner med informasjon om endringer. Visert også endringer i Objektliste og kategoritilhørighet. 

Se også egne brukerveiledninger for Dakat, NVDB Datakatalog og Vegkart