Driftskontrakt-rapporter

Statens vegvesen har laget en ny løsning for å understøtte kommunikasjon mellom vegeier (ulike enheter på divisjon Drift og vedlikehold) og entreprenør. I denne løsningen kan du ta ut forskjellige typer utlistinger – «Rapporter» – over vegnett og vegutstyr i de ulike driftskontraktene.

Løsningen har adressen https://nvdb-vegnett-og-objektdata.atlas.vegvesen.no/

Vi tilbyr disse standardrapportene for oppfølging driftskontrakter

 • Vegnettsrapport (V1)
 • Aggregert mengdeoversikt, sum per vegkategori (V2)
 • Aggregert mengdeoversikt, sum per veg (V3)
 • Detaljert mengdeoversikt, per enkeltobjekt og per vegreferanse-oppdeling.
  • Noen ganger vil et objektet ha mange vegreferanse-oppføringer, noe som gjør at samme objekt gjentas en eller flere rader. For å unngå at samme objekt telles flere ganger når vi går gjennom listene har vi innført kolonnen «filtreringshjelp». Den første oppføringen for objektet har verdien 1 for filtreringshjelp, mens alle gjentagelsene har verdien 0.

Andre rapporttyper som tilbys

I tillegg til standardrapportene tilbyr vi flere supplerende rapporter, noen av det eksperimentelt

 • Detaljert mengdeoversikt, enkeltobjekt
 • Geopackage, Proof of concept (uferdig prototype, eksperimentell)
 • Egendefinerte rapporter, under https://nvdb-vegnett-og-objektdata.atlas.vegvesen.no/
  • Vegnettsrapport for fylke, kommune eller kontraktsområde.
  • Detaljert mengdeoversikt – sett opp dine egne kombinasjoner av objekttyper, for ulike geografiske områder (kommune, fylke eller kontraktsområde).
 • Tilstandsrapport. Dette er samlet opplisting av alle Tilstand/Skade-objekter som er registrert i kontraktsområdet.
  • Vi har 19 ulike Tilstand/skade-objekttyper. Noen, som 284 Tilstand/skade rekkverk, er dedikert til en bestemt type vegutstyr, mens andre som 294 Tilstand/Skade strekning kan brukes på mange ulike objekttyper.
  • Det er mulig, men litt pirkete å finne hvilket objekt en konkret tilstandsregistrering tilhører. Enten via overlapp på meter, delstrekning, strekning og vegnummer – eller via «mødreobjekt» – informasjon i egen kolonne.
  • Vi ser for oss at det etter hvert vil komme en en bedre og mer intuitiv løsning for tilstandsinformasjon og relasjonen tilstandsobjekt – vegutstyr.