Brukerveiledning

Brukerveiledning Vegkart.no

Her finner du grunnleggende og avansert brukerveiledning til vegkart.no. Under grunnleggende brukerveiledning har vi en stor eksempelsamling fra flere fagfelt.

Vegkart sine hovedkomponenter

Hurtigveiledning:

 • En kartflate.
  • Du kan trykke på en veg i kartet for å få opp vegreferanse,
  • Du kan flytte kartutsnitt med klikk-og-dra.
  • Hvis du holder inne SHIFT og klikk+dra så markerer du en firkant. Slipp opp, så zoomer du til denne firkanten. Eller du kan bruke kartkontroll-knappene, punkt 3.
  • Kartflaten er også en del av søket ditt! Endrer du kartutsnittet så gjøres et nytt søk, slik at du kun får treff innafor den nye kartflaten. Hvis dette ikke er slik du ønsker – sjekk veiledning avanserte søk.
 • Vår logo / hjemknapp. Trykk på logo, så fjernes alle søk.
 • Knapper for kartkontroll. Disse knappene lar deg bytte mellom ulike typer kartbakgrunn, for eksempel flyfoto, eller zoome ut og inn. Vi har også en egen knapp for å zoome til egen posisjon (i så fall må du gi vegkart.atlas.vegvesen.no tillatelse til å bruke posisjonen din)
 • Infoknapp, som gir deg datoen vegkart sist ble oppdatert og annen viktig informasjon. Dette er også en kanal for å formidle nyheter, tips etc.
 • Søkefeltet. Hjertet i vegkart sine funksjoner. Her kan du søke etter vegobjekter og avgrense søket på område, eller bla i datakatalogen. Se nedenfor for mer detaljerte veiledninger og eksempler.
 • Velg vegnett, som tjener to funksjoner:
  1. Vise (deler av vegnettet) i kartet
  2. Avgrense søket til valgt vegnett
 • Innlogging, for å få tilgang til sensitive skjermede data

NVDB er en rik samling av om lag 400 forskjellige objekttyper med data om vegnett og vegutstyr. Vi bruker fritekstsøk og autofullfør for å gjøre søket ditt så effektivt og enkelt som mulig, men det kan likevel være krevende å finne fram. Det er lurt om du bruker datakatalogen aktivt samtidig med at du gjør deg kjent med vegkart.

Brukerveiledning for å laste ned data fra vegkart finner du her

Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål for flere tips og triks om vegkart og andre NVDB-verktøy!