Datakvalitet – melde feil

Informasjon i Nasjonal vegdatabank (NVDB) er registrert på en systematisk måte, og holder jevnt over høy kvalitet. Det er imidlertid noen avvik som brukere bør kjenne til: 

  • De aller fleste objekter er registrert gjennom en lineær referanse, og ikke ved hjelp av en GPS. Et skilt kan for eksempel være registrert x antall meter fra starten på veg. Ved visning på kart, kan objektenes posisjon derfor fremstå som upresis. 
  • Det kan forekomme avvik på hvilke egenskaper som er registrert, på tvers av fylkesgrenser, siden flere egenskaper er frivillige å registrere. 
  • Det finnes i utgangspunktet ikke informasjon om vegutstyr langs kommunale veger. 

Feil og mangler i data i NVDB for ERF-veger meldes gjennom Fiksvegdata.no

Feil og mangler på det digitale navigerbare vegnettet for KPS-veger meldes via «Veger og adresser» i kartverkets tjeneste rettikartet.no

Andre henvendelser knyttet til Datakatalog, Vegkart etc. gjøres via kontakt NVDB.