NVDB rapporter

Ta ut NVDB-data med ulike aggregeringsnivå (rapporter). Utvalget av rapporter er tilpasset et lite knippe av Vegvesenets arbeidsprosesser.