NVDB rapporter

Ta ut NVDB-data med ulike aggregeringsnivå (rapporter). Utvalget av rapporter er tilpasset et lite knippe av Vegvesenets arbeidsprosesser. Vi har laget en applikasjon per prosess, hver med sin unike adresse.

Vegnett og objektdata til driftskontrakter

https://nvdb-vegnett-og-objektdata.atlas.vegvesen.no/ Et knippe rapporter for anbudsprosess og kontraktsoppfølging mot entreprenører som drifter vegnettet for Statens vegvesen (evt for fylkeskommune m.m.). Mere detaljer.

Veglister

https://nvdb-veglister.atlas.vegvesen.no/ Produksjon av veglister til lovdata.no, dialog med vegeier og fortløpende NVDB ajourhold og kvalitetssikring.

KOSTRA – SSB rapportering

https://nvdb-kostra.atlas.vegvesen.no/ 24 spesialrapporter som avleveres årlig til Statistisk sentralbyrå, såkalt «KOSTRA»-rapportering.

API

Løsningen har et moderne API, beskrevet her https://nvdbrapportapi.atlas.vegvesen.no/swagger-ui/#/

Demo 2. desember 2020

Video fra demo 20201202