Webinar i Datafangst for vegforvalter

Her finner du opptak av webinarene Statens vegvesen holdt for vegforvaltere høsten 2021. Første del omhandlet prosjektadministrasjon og objektliste. Andre del hadde fokus på å klargjøre data før registrering i NVDB.

Webinar for entreprenør finner du her

Del 1

Opptak av webinar (Youtube)

 • Prosjektadministrasjon
 • Leveranseplan
 • Brukerhåndtering
 • Kontraktsgrupper
 • Objektliste
 • Slett og arkiver kontrakt
 • Kommentarer
 • Godkjenne leveranse

Spørsmål og svar fra webinaret del 1 ligger her

Del 2

Opptak av webinar del 2

 • Stedfesting av objekt
 • Eksisterende data i NVDB
 • Datoproblematikk
 • Sammenkoblinger og assosiasjoner i Datakatalogen
 • Registrer i NVDB

Spørsmål og svar fra webinaret del 2 ligger her