Datakatalogversjoner – Endringer

Her gis oversikt over Datakatalog-versjoner og tilhørende endringer.

Endringer av Datakatalogen er resultat av innspill som kommer fra ulike brukergrupper, av strategiske valg eller av sentrale bestemmelser og føringer for NVDB.

Produktspesifikasjoner og Objektliste henger tett sammen med Datakatalogen. Endringer rundt disse vil også kommuniseres her.

Kommende versjoner av Datakatalogen

Datakatalogen kommer ut i ny versjon 3-5 ganger per år. Nedenfor er oversikt over planlagte versjoner av Datakatalogen. Endringer: Se neste avsnitt.

VersjonGyldig fra Merknad
2.372024.06.17
2.382024.10.01Tentativ dato.
2.392024.12.03Tentativ dato

Endringslogg

Alle datakatalogendringer blir registrert i en endringslogg. Endringer legges inn i loggen fortløpende. Det vil framgå hvilken versjon en endring er tenkt gjennomført i. Det skilles på bekrefta og ikke bekrefta endringer. Detaljer om alle endringer/endringsforslag finnes her:

–> Oversikt over Datakatalogendringer

Innspill/ønsker

Det kommer innspill/ønsker til Datakatalogen fra flere hold. Foreløpig har vi ikke en felles løsning for å håndtere dette. Det er etablert ett felles innmeldingsskjema for fylkeskommunene og ett for Statens vegvesen. Det henstilles om å benytte disse. Utover det kan det benyttes kontaktskjema for NVDB. Innspill som vi mener er relevante/realistiske blir lagt inn som endringsforslag og vil komme med i oversikt over kommende endringer.

Tematiske gjennomganger – strategi

Det utarbeides dokument som gir føringer og prinsipp for arbeidet med Datakatalogen. Mer informasjon finnes her –>  Plan-/veiledningsdokument.

Produktspesifikasjoner

I tilknytning til Datakatalogen finnes også produktspesifikasjoner for de enkelte vegobjekttypene i NVDB. Produktspesifikasjonene gir regler for hvordan data skal registreres og viser eksempler på riktig registrering. Produktspesifikasjonene kan oppdateres uavhengig av ny versjon av Datakatalogen, men må også justeres for endringer i Datakatalogen.

–> Oversikt over tilgjengelige produktspesifikasjoner.

Objektlister

Objektlistene kommer i nye versjoner i forbindelse med nye versjoner av Datakatalogen. Endringer gjort i Objektlistene vil framkomme av endringsloggene. Mer info om objektlister kan også finnes på vegvesen.no: –> info om objektlister.

Tidligere Datakatalogversjoner

Nedenfor er oversikt over tidligere Datakatalogversjoner. For versjoner 2.32 og bakover finnes det egen beskrivelser for de enkelte versjonene. Fra og med versjon 2.33 håndteres alle endringer samlet: –> Oversikt over Datakatalogendringer.

VersjonStatusGyldig fra
2.35Gyldig2023-12-11
2.34Arkiv2023-10-06
2.33Arkiv2023-06-19
2.32Arkiv2023-04-24
2.31Arkiv2023-02-06
2.30Arkiv2022-10-10
2.29Arkiv2022-06-13
2.28Arkiv2022-03-14
2.27Arkiv2021-12-15
2.26Arkiv2021-10-18
2.25Arkiv2021-06-23