Datakatalogversjoner

Datakatalogen kommer ut i ny versjon 3-5 ganger per år. De nyeste versjonene er tilgjengelig for innsyn fra «Datakatalogportalen» . Gjeldende versjon er i tillegg tilgjengelig i egen nettversjon.

Nedenfor er oversikt over datakatalogversjoner med kobling til mer informasjon om de enkelte versjonene, både kommende, gjeldende og tidligere utgaver. For hver versjon gis det en beskrivelse av viktige endringer samt tilgang til en detaljert logg over endringer. Det beskrives også endringer i Objektliste og endringer i kategoritilhørighet.

Datoer for kommende versjoner er noe usikre. Det kan bli endra dato når det nærmer seg.

I tilknytning til Datakatalogen finnes også produktspesifikasjoner for en rekke av vegobjekttypene i NVDB. 

Datakatalogversjoner:

 • 2.35 Kommende versjon    Gyldig fra 2023-12-04
 • 2.34 Kommende versjon    Gyldig fra 2023-10-02
 • 2.33 Kommende versjon    Gyldig fra 2023-06-12
 • 2.32 Kommende versjon    Gyldig fra 2023-04-17      
 • 2.31 Neste versjon             Gyldig fra 2023-02-06      Utsatt fra 2022-12-05
 • 2.30 Gjeldende versjon    Gyldig fra 2022-10-10     Beskrivelse og logg…
 • 2.29 Arkivert versjon           Gyldig fra 2022-06-13      Beskrivelse og logg…
 • 2.28 Arkivert versjon           Gyldig fra 2022-03-14       Beskrivelse og logg…
 • 2.27 Arkivert versjon           Gyldig fra 2021-12-15       Beskrivelse og logg…
 • 2.26  Arkivert versjon          Gyldig fra 2021-10-18       Beskrivelse og logg   
 • 2.25  Arkivert versjon          Gyldig fra 2021-06-23       Beskrivelse og logg..
 • 2.24  Arkivert versjon          Gyldig fra 2021-04-19       Beskrivelse og logg..
 • 2.23  Arkivert versjon          Gyldig fra: 2021-02-01       Beskrivelse og logg.. 
 • 2.22  Arkivert versjon          Gyldig  fra :2020-10-19      Beskrivelse og logg.. 
 • 2.21  Arkivert versjon          Gyldig fra: 2020-06-22       Beskrivelse og logg…
 • 2.20  Arkivert versjon          Gyldig fra: 2020-03-13       Beskrivelse og logg…
 • 2.19  Arkivert versjon          Gyldig fra: 2020-01-01       Beskrivelse og logg…
 • 2.18  Arkivert versjon          Gyldig fra: 2019-10-11       Beskrivelse og logg…