Datakatalogversjoner

Datakatalogen kommer ut i ny versjon 3-4 ganger per år. De nyeste versjonene er tilgjengelig for innsyn fra «Datakatalogportalen» . Gjeldende versjon er i tillegg tilgjengelig i egen nettversjon.

Nedenfor er oversikten over datakatalogversjoner med kobling til mer informasjon om de enkelte versjonene, både kommende, gjeldende og tidligere utgaver. For hver versjon gis det en beskrivelse av viktige endringer samt tilgang til en detaljert logg over endringer. Det beskrives også endringer i Objektliste og endringer i kategoritilhørighet.

Datakatalogversjoner:

I tilknytning til Datakatalogen finnes også produktspesifikasjoner for en rekke av objekttypene i NVDB.