Datakatalogversjoner – Endringer i Datakatalogen

Datakatalogen kommer ut i ny versjon 3-5 ganger per år. De nyeste versjonene er tilgjengelig for innsyn vi DAKAT fra «Datakatalogportalen» . Gjeldende datakatalogversjon er i tillegg tilgjengelig i egen nettversjon.

Vi ønsker at aktuelle endringer i Datakatalogen skal være kjent i god tid før de blir gjennomført. Dette gjelder særlig endringer som har betydning for eksisterende data i NVDB. Informasjon om endringer i Datakatalogen finnes nå på flere nivå. Nedenfor er de aktuelle informasjonsnivåene presentert:

Plan-/veiledningsdokument

Plan-/veiledningsdokument beskriver hvordan vi ønsker at data skal registreres innenfor ulike fagfelt/tema i NVDB. Dette er gjerne resultat av en helhetlig gjennomgang av en eller flere tilgrensende vegobjekttyper i Datakatalogen, eller det kan være gjennomgang av et tema på tvers av hele Datakatalogen. Slike dokument vil også gi overordna informasjon om  hvilke endringer som må gjøres i Datakatalogen og på data i NVDB som en konsekvens av bestemmelsene i dokumentene. Detaljer om endringer beskrives i form av endringsforslag (se eget avsnitt). Oversikt over aktuelle plan-/veiledningsdokument gis på egen side.

Innspill/ønsker

Det kommer innspill/ønsker til Datakatalogen fra flere hold. Foreløpig har vi ikke en felles løsning for å håndtere dette. Det er etablert ett felles innmeldingsskjema for fylkeskommunene og ett for Statens vegvesen. Det henstilles om å benytte disse. Utover det kan det benyttes kontaktskjema for NVDB. Innspill som vi mener er relevante/realistiske blir lagt inn som endringsforslag. Se avsnitt nedenfor.

Endringsforslag

På bakgrunn av plan-/veiledningsdokument og innspill oppretter vi endringsforslag til Datakatalogen. For hver endring vil det i tillegg til beskrivelsen av endringen kunne være informasjon om bakgrunn, behov for å rydde i data, mm.  Det angis hvilken versjon av Datakatalogen endringene tenkes gjennomført i. Vi vil legge ut både detaljerte og forenkla oversikter over endringer. Planlagte endringer publiseres på egen side.

Datakatalogversjoner

Nedenfor er oversikt over datakatalogversjoner med kobling til mer informasjon om de enkelte versjonene, både kommende, gjeldende og tidligere utgaver. For hver versjon gis det en beskrivelse av viktige endringer samt tilgang til en detaljert logg over endringer. Det beskrives også endringer i Objektliste og endringer i kategoritilhørighet. Fra og med versjon 2.33 finnes alle endringer beskrevet samlet her.

Datoer for kommende versjoner er noe usikre. Det kan bli endra dato når det nærmer seg.

I tilknytning til Datakatalogen finnes også produktspesifikasjoner for de enkelte vegobjekttypene i NVDB. Produktspesifikasjonene gir regler for hvordan data skal registreres og viser eksempler på riktig registrering. Produktspesifikasjonene skal oppdateres i etterkant av ny versjon av Datakatalogen.

VersjonStatusFrist AFrist BFrist CGyldig fra
2.35Kommende2023-12-04
2.34Kommende8.sept18.sept25.sept2023-10-02
2.33Gyldig2023-06-19
2.32Arkiv2023-04-24
2.31Arkiv2023-02-06
2.30Arkiv2022-10-10
2.29Arkiv2022-06-13
2.28Arkiv2022-03-14
2.27Arkiv2021-12-15
2.26Arkiv2021-10-18
2.25Arkiv2021-06-23