Datakatalogversjoner

Datakatalogen kommer i ny versjon 3-4 ganger per år. Nedenfor er oversikt over versjoner med link til mer informasjon om de enkelte. Det gis en beskrivelse av viktige endringer samt tilgang til en detaljert logg over endringer. 

Datakatalogversjoner:

I tilknytning til Datakatalogen opererer vi med to Objektlister, disse kommer i nye versjoner i forbindelse med ny versjon av Datakatalogen. Mer info om Objektlistene finnes på vegvesen.no.  Objektlistene fås fram i Dakat ved filtrering i hoveddialogen.