Versjon 2.23

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg, beskrivelse av viktige endringer og konsekvenser av endringene.
–> Tilbake til oversikt over alle versjoner

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon til denne versjonen kan lastes ned her (kommer):

Endringer

Nedenfor beskrives de viktige endringer som gjøres i denne versjonen mer i detalj (saken oppdateres…)

Objektliste 1 (Generell)

Tunnel og Tunnelløp vil bli fjerna fra Objektlista. Bakgrunnen for dette er at forekomst av Tunnel og Tunnelløp kreves registrert i NVDB på tidlig stadium for å kunne være tilgjengelig i forbindelse med tunnelgodkjenninger.

Vegobjekttype Nedføringsrenne vil bli lagt til i Objektlista.