Bruk datakatalogen

Datakatalogen definerer hvilke objekttyper som finnes (cirka 400), og hvilke egenskapstyper som hver objekttype kan ha. I datakatalogen gir vi hver egenskapstype et navn, en unik ID og setter begrensninger for hva dataverdien skal være. I tillegg bestemmer datakatalogen om objektene skal ha et forhold til hverandre (relasjoner), og hvordan de kan være knyttet til vegnettet (stedfesting).

For eksempel har objekttypen Bomstasjon egenskapstypen Takst liten bil, som er et flyttall mellom 0 og 999 med enhet kroner.

Datakatalogen er bygget inn i søkefeltet til vegkart: Klikk boksymbolet i søkefeltet:

Klikk boksymbolet i søkefeltet
Klikk boksymbolet i høyre kant av søkefeltet for å åpne datakatalogen

Du får nå en liste med alle objekttyper (ca 400). Kort inn listen ved å skrive en bit av navnet til objekttypen. For eksempel vil frasen stas korte inn listen til Bomstasjon, Frittstående kamerastasjon og enda en håndfull:

Søk etter objekttype i datakatalogen innebygget i Vegkarts søkefelt. Skriv frasen "stas" for å finne objekttyper med "stas" i navnet, for eksempel Bomstasjon, Nødstasjon og så videre.
Finn objekttypen du leter etter ved å skrive en bit av navnet.

Velg den objekttypen du vil ha, for eksempel Bomstasjon. Du kan velge med musepeker eller tastatur (TAB, piltaster og ENTER).

For hver objekttype vil datakatalogen bestemme disse fire egenskapene:

  • Egenskapstyper det er som regel disse vi er interessert i.
  • RelasjonerRelasjon til andre objekter.
  • StyringsparametreFor NVDB spesialister.
  • StedfestingHer er vi som regel kun interessert i om objektet er knyttet til et PUNKT på vegnettet, eller ei LINJE (en strekning langs vegnettet). Resten er for NVDB spesialister.

Som regel er det Egenskapstyper vi er nysgjerrige på først. Utvid denne ved å klikke pil høyre:

Datakatalog innebygget i Vegkart: Utvid listen med egenskapstyper ved å klikke pil høyre.
Utvid listen med egenskapstyper ved å klikke pil høyre.
Mulige egenskapverdier for objekttypen Bomstasjon i vegkart's innebygde datakatalogvisning.
For bomstasjon er det 33 ulike egenskapstyper. Scroll ned med piltast, PAGE DOWN eller scrollbar helt til høyre.

Knappen «Tilbake» nullstiller datakatalog-søket ditt. Knappen «Legg til søk» utfører et enkelt vegkart-søk med denne objekttypen.

Trykk på boksymbolet for å veksle mellom datakatalog-søk og vanlig vegkart-søk.

Symbol for å veksle mellom vanlige vegkart-søk og søk i datalatalogen
Klikk boksymbolet for å veksle mellom vanlige vegkart-søk og datakatalogen.

Tilbake til hovedside – brukerveiledning.

datakatalogen.vegdata.no

Noen liker å søke i datakatalogen uavhengig av vegkart-vinduet, og derfor har vi datakatalogen.vegdata.no.

Hjelp til søk i datakatalogen.