Datakatalogversjon 2.31

Her følger informasjon om denne versjonen av Datakatalogen. Det presenteres en logg over alle endringer. Noen av endringene beskrives mer i detalj. Endringer som direkte påvirker eksisterende data i NVDB er spesifikt listet opp nederst på siden. Denne versjonen er gyldig i NVDB fra 6/2-2022

Logg

Logg som viser endringer fra forrige versjon (2.30) til denne versjonen (2.31) er tilgjengelig nedenfor.

Endringer

Nedenfor er det beskrevet noen endringer mer i detalj. Oppdateres…

Gjennomgang av geometri

Vi har gjort en grundig gjennomgang av geometriegenskapstypene i NVDB. Det er gjort en del prinsipielle valg som igjen har medført endringer. Dokument nedenfor viser komplett oversikt over slike endringer for versjon 2.31 (Blir lagt ut seinest 23/1).

Systemobjekt fjernes i sin helhet

Vi gjør et forsøk på å fjerne Systemobjektet i sin helhet fra NVDB nå. Vi kommer til å ta en kopi av gjeldende systemobjekt-forekomster inkludert informasjon om hvilket vegobjekt (NVDBID) og vegobjekttype de er koplet til. Det kan også være aktuelt å gjøre tiltak for å hente ut informasjon fra disse for å berike eksisterende vegobjekter. Vi fjerner de uansett nå da det skaper en del praktiske utfordringer å ha de med «på lasset».

Målemetoder – SOSI 5.0

Vi innfører nye datafangstmetoder (målemetoder) i NVDB. Disse blir innført i SOSI 5.0. i løpet av våren. Vi legger disse verdiene sammen med gjeldende verdier (Målemetode 0-99) i Datakatalogen. Det vil bli en overgangsperiode der både nye og eksisterende vil kunne benyttes. På et tidspunkt blir alt konvertert til nye datafangstmetoder. Tidsplanen rundt dette er ikke helt klar, derfor også litt usikkert om de nye metodene blir lagt til i denne versjonen av Datakatalogen.


Produktspesifikasjoner

Det jobbes fortsatt med oppdatering av produktspesifikasjoner.

Objektlister

Det er kun få endringer i Objektlistene

Konsekvenser

Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.

581 – Tunnel (LoggID 881?)
581 – Tunnel (LoggID 881?)

Oppdateringsprosjekt i NVDB med låsing av data (gjelder klassisk API)

Lås kan bli fjernet for oppdateringsprosjekt som involverer vegobjettype nevnt ovenfor.  

Om det skulle bli problem med et slikt prosjekt ber vi om at det tas kontakt via NVDB-kontaktskjema. Skriv inn i felt for hva saken gjelder «Problem med at lås er fjernet etter oppdatering av Datakatalogen»