Plan- og veiledningsdokument Datakatalogen

Geometrigjennomgang

Det er gjort en gjennomgang av prinsipp rundt geometri i Datakatalogen. Nedenfor er første versjon av dette dokumentet tilgjengelig.