Plan- og veiledningsdokument Datakatalogen

Plan-/veiledningsdokument beskriver hvordan vi ønsker at data skal registreres innenfor ulike fagfelt/tema i NVDB. Dette er gjerne resultat av en helhetlig gjennomgang av en eller flere tilgrensende vegobjekttyper i Datakatalogen, eller det kan være gjennomgang av et tema på tvers av hele Datakatalogen. Slike dokument vil også gi overordna informasjon om  hvilke endringer som må gjøres i Datakatalogen og på data i NVDB. Detaljer om endringer beskrives i form av endringsforslag. Disse blir tilgjengelige i endringsloggen.

Tunnelutstyr/elektro (foreløpig)

Vi har i gang en gjennomgang av tunnel-/elektro-objekter i NVDB. En foreløpig beskrivelse er tilgjengelig nedenfor.

Geometri

Det er gjort en gjennomgang av prinsipp rundt geometri i Datakatalogen. Nedenfor er første versjon av dette dokumentet tilgjengelig.