Plan- og veiledningsdokument Datakatalogen

Planer for Datakatalogen

Dette dokumentet beskriver planer knyttet til Datakatalogen. Det vises planlagte endringer og gir veiledning for registrering.

Geometrigjennomgang

Det er gjort en gjennomgang av prinsipp rundt geometri i Datakatalogen. Nedenfor er første versjon av dette dokumentet tilgjengelig.