Endringslogg

Det gis her oversikt over endringer knyttet til de enkelte versjoner av Datakatalogen. Fil nedenfor viser både kommende og gjennomførte endringer. Filen har følgende faner/ark:

  • Endringer planlagt i neste versjon.
  • Oversikt over «Utgår-saker», dvs saker hvor vi planlegger å fjerne vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier eller relasjoner fra Datakatalogen. Dette krever at hver enkelt dataeier kontrollerer sine data og eventuelt melder tilbake om det er problematisk at dataene fjernes eller har spørsmål.
  • Endringer planlagt i framtidige versjoner.
  • Gjennomførte endringer – Saker som er gjennomført i de siste foregående versjonene.

Bekrefta endringer har grønn farge i kolonne «Bekreftet». Endringer kan være av type A, B eller C avhengig av hvor mye de påvirker eksisterende data i NVDB. A-endringer er mest omfattende og skal være bekreftet seinest 4 uker før ny versjon blir offisiell, B-endringer skal være bekreftet seinest 2 uker før ny versjon og C-endringer seinest 1 uke før. Endringer som ikke har fått slik bekreftelse innen frist vil normalt bli skjøvet på til en seinere versjon. Se mer detaljert forklaring knyttet til endringer her: –> Veiledning – Forklaring

Endringsloggen vil minimum bli oppdatert ved A, B og C-frister samt i etterkant av ny versjon. Det framkommer av filnavn hva som er neste versjon og hvilken dato endringsloggen sist ble oppdatert.

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i de enkelte versjoner.

Datakatalog versjon 2.34 (Neste versjon)

Datakatalog 
Ventilasjon i tunnelVifte/Ventilator endrer navn til Ventilator. Ventilatorer skal koples til Ventilasjonsanlegg. Vi fjerner mulighet for å kople direkte til tunnelløp (NB! Utsettes til V2.35). Ved å filtrere logg på «Ventilasjon» i kolonne «Referanse» gis det oversikt over alle endringer knyttet til ventilasjon.
Gate – AdresseVegobjekttype endrer navn fra Gate til Adresse. Dette gjøres for å tilpasse begrepsbruk til Matrikkel
UtstyrsmastNy vegobjekttype. Skal kan benyttes i tilknytning til antenner. Vi vil komme tilbake til dette i neste versjon av Datakatalogen.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
Objektliste
Ny versjonNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig ca. 1 uke etter at Datakatalogen er lansert.
Ny veilederNy versjon av veileder for Objektliste ble publisert i juli. Den er tilgjengelig på vegvesen.no. Det er behov for litt etterjustering. Vi regner med å få ut en ny versjon i høst.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB, f.eks kan berørte datasett som sendes til NVDB bli avvist. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Adresse (538), Gassmåler (215), Sykkelrute, nasjonal (705), Ventilator (212) (tidligere vifte/ventilator)
Info om versjon 2.34

Datakatalog versjon 2.33

Datakatalogen
Fjerne egenskapstyper
el-objekter
Vi fjerner en del egenskapstyper fra Elektrisk anlegg, Lysarmatur og belysningsstrekning. Det anbefales å se gjennom egne data.
FeltstrekningVi forbereder for bedre informasjon om vegenes feltinndeling
BelegningVi innfører Belegning som ny vegobjekttype. Den får suffiks «(test)» nå i starten.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
ObjektlisteNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig i løpet av 1 til 2 uker fra 19/6.
Justering av FKB-objekttyperSom ledd i tilpasning til FKB vil vi fjerne noen FKB-objekttyper fra Objektlisten og legge til andre slik at det samsvarer med FKB 5.0.
Ny versjon av veilederDet er sendt ut ny versjon av Veileder til Objektlista på en liten høring. Vi har ambisjon om å få denne klar til utsendelse av Objektlista.
KonsekvenserFjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til ID i detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.
Vegobjekttyper hvor det kan bli trøbbel med lagring– Belysningsstrekning (VT 86).
LoggID: 3697, 3700, 3755, 8398, 8400, 8743
– Lysarmatur (VT 88). LoggID 9082
– Elektrisk anlegg (VT 461). LoggID: 9059, 9060, 9061 og 9062
– TEN-T veg (VT 826)
Info om versjon 2.33

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *