Endringer i Datakatalogen

Nedenfor finnes endringslogg for Datakatalogen. Videre er det litt generell info om endringer samt oppsummering av endringer for de enkelte versjoner av Datakatalogen.

Endringslogg

Fil nedenfor viser både aktuelle, kommende og gjennomførte endringer i Datakatalogen. Filen har følgende faner/ark:

  • 1 Endring NÅ: Endringer som er planlagt i førstkommende versjon av Datakatalogen.
  • 2 Endring KOMMER: Endringer som er planlagt i framtidige versjoner av Datakatalogen.
  • 3 Endring GJENNOMFØRT: Endringer som er gjennomført i foregående versjoner. Foreløpig fra og med versjon 2.30
  • Forklaring: Beskrivelse av hva de ulike kolonnene i regnearket betyr.

Generelt om endringer

Endringer kan være av type A, B eller C avhengig av hvor mye de påvirker eksisterende data i NVDB. A-endringer er mest omfattende og skal være bekreftet seinest 4 uker før ny versjon blir offisiell, B-endringer skal være bekreftet seinest 2 uker før ny versjon og C-endringer seinest 1 uke før.

Bekrefta endringer er markert med en dato i kolonne «Bekreftet».

Endringsloggen vil minimum bli oppdatert ved A, B og C-frister samt i etterkant av ny versjon. Det framkommer av filnavn på endringsloggen hvilken dato den sist ble oppdatert.

Spørsmål eller kommentarer til foreslåtte endringer kan meldes via vårt kontaktskjema på vegvesen.no. Kryss av i feltet «Datakatalogen….». Referer gjerne også til Endring_ID (kolonne A i logg).

Se mer detaljert forklaring knyttet til endringer her: –> Veiledning – Forklaring

Datakatalog versjon 2.36 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog
BruksklasseInnfører telerestriksjoner i veglistene. Det medfører nye egenskapstyper på bruksklassevegobjekttypene for å angi bruksklasse i periode med telerestriksjon samt informasjon om dato for start slutt periode. Samtidig fjernes egenskapene som har opplyst om maks totalvekt for normaltransport.
UtgårVegobjekttyper som fjernes fra Datakatalogen: 798 – Trafikkmengde kjørefelt.
Objektliste
Legger til Plantekum. Mindre justeringer.
Konsekvenser

Datakatalog versjon 2.35 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog
SykkelVi gjør noen endringer i vegobjekttyper for registrering av sykkeltilbud/sykkelruter. Vegobjekttype «Sykkelrute, nasjonal» skal fra nå også inneholde nasjonale ruter som er offisielt tilbud langs riksveg. Vegobjekttype «Sykkeltilbud, riksvegrute» blir del av registrering/beregning av tilstandsindikatorer. Vegobjekttypen vil i versjon 2.36 få nytt navn «Tilstandsindikator, sykkel». Denne vegobjekttypen skal kun registreres på hovedveg (ikke lenger på lokalt vegnett).
Spor/jevnhetVi fjerner nå spor- og jevnhetsdata med tilhørende statistikk fra NVDB. Disse dataene er ivaretatt i andre systemer. Dette utgjør en stor andel av datamengden i NVDB. I og med at disse dataene ikke har vært publisert gjennom API Les vil endringen ikke ha stor betydning for ytelse.
Klassisk ryddingVi fjerner noen vegobjekttyper som var relatert til NVDB klassisk. Dette gjelder f.eks vegobjekttype «Oppdrag» og «Oppgave»
Nye fylkerDet er gjort noen justeringer i forbindelse med at det skjer en oppsplitting av tre fylker. Det er endret i liste med tillatte verdier der fylker inngår.
Andre endringerDet er gjort en del mindre justeringer i forbindelse med at vi jobber med produktspesifikasjoner. Dette gjelder bla for Rasteplass, Holdeplassutrustning, Kollektivknutepunkt, Toalettanlegg, Snøskjerm, mm
Objektliste
Ny versjonNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig ca. 1 uke etter at Datakatalogen er lansert. Det er kun mindre justeringer. Faunapassasje og Ladetårn er lagt til i Objektliste1.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Ventilator (212) + vegobjetktyper som fjernes fra NVDB..
Info om versjon 2.35

Datakatalog versjon 2.34 – Oppsummering

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog 
Ventilasjon i tunnelVifte/Ventilator endrer navn til Ventilator. Ventilatorer skal koples til Ventilasjonsanlegg. Vi fjerner mulighet for å kople direkte til tunnelløp (NB! Utsettes til V2.35). Ved å filtrere logg på «Ventilasjon» i kolonne «Referanse» gis det oversikt over alle endringer knyttet til ventilasjon.
Gate – AdresseVegobjekttype endrer navn fra Gate til Adresse. Dette gjøres for å tilpasse begrepsbruk til Matrikkel
UtstyrsmastNy vegobjekttype. Skal kan benyttes i tilknytning til antenner. Vi vil komme tilbake til dette i neste versjon av Datakatalogen.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
Objektliste
Ny versjonNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig ca. 1 uke etter at Datakatalogen er lansert.
Ny veilederNy versjon av veileder for Objektliste ble publisert i juli. Den er tilgjengelig på vegvesen.no. Det er behov for litt etterjustering. Vi regner med å få ut en ny versjon i høst.
Konsekvenser
Fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen samt noen andre typer endringer vil resultere i eksisterende data må flyttes, endres eller slettes. Slike endringer kan også påvirke eksterne system som er integrert mot NVDB, f.eks kan berørte datasett som sendes til NVDB bli avvist. Denne type endringer er merket i endringslogg med kryss i kolonne «Konvertering». Følgende vegobjekttyper er berørt av slike endringer i denne versjonen: Adresse (538), Gassmåler (215), Sykkelrute, nasjonal (705), Ventilator (212) (tidligere vifte/ventilator)
Info om versjon 2.34

Nedenfor er kort oppsummering av endringer i denne versjonen.

Datakatalog versjon 2.33 – Oppsummering

Datakatalogen
Fjerne egenskapstyper
el-objekter
Vi fjerner en del egenskapstyper fra Elektrisk anlegg, Lysarmatur og belysningsstrekning. Det anbefales å se gjennom egne data.
FeltstrekningVi forbereder for bedre informasjon om vegenes feltinndeling
BelegningVi innfører Belegning som ny vegobjekttype. Den får suffiks «(test)» nå i starten.
Øvrige endringerSe endringslogg. Logg har nå mer informasjon om bakgrunn for de enkelte endringer.
ObjektlisteNy versjon av Objektlistene blir tilgjengelig i løpet av 1 til 2 uker fra 19/6.
Justering av FKB-objekttyperSom ledd i tilpasning til FKB vil vi fjerne noen FKB-objekttyper fra Objektlisten og legge til andre slik at det samsvarer med FKB 5.0.
Ny versjon av veilederDet er sendt ut ny versjon av Veileder til Objektlista på en liten høring. Vi har ambisjon om å få denne klar til utsendelse av Objektlista.
KonsekvenserFjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper, tillatte verdier og/eller tillatte sammenhenger fra NVDB-Datakatalogen vil resultere i at eventuelle forsøk på lagring der disse inngår vil avvises. I denne versjonen gjelder dette endringer for vegobjekttyper vist nedenfor. Det er henvist til ID i detaljert logg som kan lastes ned ovenfor.
Vegobjekttyper hvor det kan bli trøbbel med lagring– Belysningsstrekning (VT 86).
LoggID: 3697, 3700, 3755, 8398, 8400, 8743
– Lysarmatur (VT 88). LoggID 9082
– Elektrisk anlegg (VT 461). LoggID: 9059, 9060, 9061 og 9062
– TEN-T veg (VT 826)
Info om versjon 2.33

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *