Informasjon om endringer i Datakatalogen

Endringstyper

I Datakatalogen operer vi med tre typer endringer.

AEndring får konsekvenser for eksisterende data. Konsekvenser er beskrevet i endringslogg. Dataeier må gjennomgå sine data og eventuelt flytte data som ønskes beholdt. Det lages ikke script for flytting av data, men det tas kopi av data til csv-fil. Eksempel: Fjerner vegobjekttyper eller egenskapstyper4 uker før
BEndring får konsekvenser for eksisterende data. Konsekvenser er beskrevet i endringslogg. Dataeier bør gjennomgå sine data og rydde bort forekomster som ikke har verdi. Det lages script for håndtering av data, dette beskrives i endringslogg. Eksempel: Fjerner vegobjekttyper eller egenskapstyper. Fjerning av egenskapstyper/tillatte verdier som har vært merka med «Utgår» over flere versjoner. 2 uker før
CEndring påvirker ikke eksisterende data direkte. Kan medføre behov for å supplere data i ettertid. Eksempel: Ny vegobjekttype, endre.1 uke før1 uke før
Tabell viser endringstyper i Datakatalogen

Status på endring

Det skilles på følgende statuser for en endring

Planlagt (P1)Endring ønskes gjennomført, men er ikke konkretisert til spesifikk versjon av Datakatalogen. Versjonsnummer og bekreftelsesdato mangler. Tilgjengelig i komplett endringsoversikt.
Planlagt i bestemt versjon (P2)Endring ønsker ønskes gjennomført i en konkret framtidig versjon av Datakatalogen. Kan være alt fra neste versjon til langt fram i tid. Versjonsnummer er angitt, bekreftelsesdato mangler. Tilgjengelig i komplett endringsoversikt.
Bekreftet i neste versjon (B)Det er bestemt at endring skal gjennomføres i neste versjon av Datakatalogen. Både versjonsnummer og bekreftelsesdato er angitt. Tilgjengelig i både komplett endringsoversikt og endringsoversikt for neste versjon.
Gjennomført (G)Endring er gjennomført i Datakatalogen. Dette skjer i det datakatalogversjon blir tatt i bruk offisielt i NVDB. Vises kun i endringsoversikt for tidligere versjoner.
Tabell viser status på endringer i Datakatalogen

Forklaringer

I tabell nedenfor er det forklart informasjonselementer i endringsoversiktene.

Endrings IDUnik ID for endring.
Endring gjelderDet skilles på følgende endringstyper: Endring i Datakatalogen, Endring i Objektliste, Endring i Produktspesifikasjoner, Endring i datamodellen for Datakatalogen
VegobjekttypeNavn og I for vegobjekttype som er berørt av endring.
EgenskapstypeNavn og ID for egenskapstype som er berørt av endring.
ReferanseReferer til tema eller til eget endringsdokument.
OverskriftKortversjon av beskrivelse av endring
BeskrivelseKomplett beskriver endring.
BakgrunnBeskriver bakgrunn for endring.
KonsekvensBeskriver konsekvens av endring med hensyn på berørte data.
RyddingBeskriver behov for rydding i data i forbindelse med endring.
Konvertering scriptBeskriver hva Statens vegvesen vil gjøre av endring på eksisterende data i forbindelse med ny versjon av Datakatalogen.
Versjon utgårBenyttes kun i forbindelse med fjerning av vegobjekttyper, egenskapstyper eller tillatte verdier. Denne type endringer vil ofte foregå i to trinn. Det markeres med «Utgår» i en versjon og fjernes i seinere versjon. Det er her angitt i hvilken versjon av Datakatalogen det skal markeres med «Utgår»
Versjon gjennomføresAngir i hvilken versjon endring er planlagt gjennomført
Dato registrertDato for når endring ble registrert første gang.
Dato bekreftetDato for når endring er offisielt bekreftet slik at endring blir med på neste versjon. Dersom det ikke er angitt dato her regnes ikke endring som bekreftet.
TypeA, B eller C. Se avsnitt ovenfor.
Forklaring av kolonner benyttet i endringsoversikter