Versjon 2.21 (neste)

Gyldighetsperiode:

Fra 2020-06-13 til 2020-09-27

Endringer

Fullstendig logg legges ut i 5/6

Konsekvenser