Demo NVDB rapporter og Datafangst 8. februar 2023

Gamle Datafangst:

Håndtere geometrifeil fra NVDB (medførte crash). Dette er rettet i den forstand at feilen ikke crasher Datafangst.
Datakatalog-justering: «Påkrevd, ikke absolutt» er nå døpt om til «påkrevd».

Nye Datafangst design og arbeidsflyt

Designere har fått mange verdifulle tilbakemeldinger om kronglete tilfeller. Sykdom har hindret brukerintervju, sender nye innkallinger. Arbeidsdeling Helene – Justyna. Lager oppgaver til utviklere (og designere!) i designverktøyet «figma», bedre struktur og flyt.

Utvikling nye Datafangst:

 • Fokus på sammenkobling.
 • Stedfesting og kobling – knapp for objekter som ikke finnes på kontrakt er byttet med «importer» – knapp.
 • Sammenkoble-knapp. Bedre visning av sammenkoblede objekter
 • Flyt «legg til relasjon» i arbeid, søker på objekter i nærheten. Viser avstand til aktuelle objekter.

Kart og databehandling.

 • Søkekomponent, fjernet og ryddet slik at vi nå kun har én søkekomponent. Ryddet i koden (og i GUI)
 • Vise ekstverdi for flerverdiattributter (enum-verdier).
 • Statistikk – eget kartlag.
 • Refaktorering / rydding

Kontraktløs: Kan skjule vegobjekttyper. Resetting av verdier i nedtrekksmeny deaktiveer ikke innsendingsknapp. Datofelt crasher ikke ved ugyldig dato. Lager API for «feature service». Lager API klienter i javascript (typescript) og java.

Demo

Sammenkobling: 1 skiltpunkt og 3 skiltplater importert på kontrakt (i samme punkt). Mer beskrivende navn på objekter kommer etter hvert (p.t. kun tilfeldig generert ID). Sammenkoblingsmodal blir ikke oppfrisket etter sammenkobling, og popup med «sammenkobling vellykket» er p.t. usynlig (dette kommer, vi jobber med løsning der vi bruker SVV designfarger)

Kontraktsløs:

Kan skjule objekttype fra kart. Dyplenke: Aktive og inaktive kartlag lagres til lenken i adressefeltet (som kan bokmerkes eller deles).

Planer videre:

 • Ferdigstille sammenkobling
 • Stedfesting
 • Innsending til NVDB