Demo datafangst 23.3.2022

Denne sprinten har vi hatt redusert kapasitet pga intern opplæring og en del andre forhold.

Datafangst:

  • Norge i bilder fungerer utenfor SVVs nettverk. Dessverre utløste det en ny bug: Kartutsnittet flyttes på forvirrende måte når du bytter bakgrunnskart, selv om du har skrudd av automatisk zoom.
  • Vi flytta den nye «velg alle» – knappen slik at låseknappen fikk tilbake sin opprinnelige plassering.
  • Vi har gått tilbake på valget om å vise alle objekter for alle valgte objekttyper. Nå ser man kun objektene for den første objekttypen man velger, slik som før.
  • Innlasting av vegsystemreferanser går mye raskere
  • Datafangst støtter import av vegobjekter fra NVDB som mangler stedfesting
  • Rettet en feil som gjorde at man ikke kunne navigere til innstillinger for kontraktgrupper
  • Rettet en feil som gjorde at man ikke kunne velge alle vegobjekter

Også i denne sprinten har det vært krevende å balansere forbedringer i eksisterende Datafangst-løsning mot supportoppgaver samtidig som vi sikrer grei fremdrift på ny Datafangst.

Rapportgenerator:

Vi har brukt mye tid på feilsøking som viste seg å ikke være reelle feil. På veglister var det en type datafeil som må rettes i NVDB. På driftskontrakter var det uklarhet rundt fremtidig dato med vinterdriftsklasser. Dette tok det tid å få ryddet opp i, men gir oss også trygghet for at joda, V2 og V3 – rapportene regner riktige lengder for vinterdriftsklasser. Men saken vitner også om at vi må bli bedre på å kommunisere fallgrubene som finnes hvis du skal lage din egen lengde-summering ut fra V4-rapportene.

Tiltak foreslått på demo:

  • Bedre dokumentasjon (artikkel som forklarer innholdet i rapportene, og hvordan de brukes + fallgruver)
  • Rapportene har ny linje med lenke til dokumentasjonen.

En ny underside til dette formålet er opprettet på adressen https://www.vegdata.no/produkter-og-tjenester/nvdb-rapporter/driftskontrakt-rapporter/brukerveiledning-driftskontrakt-rapporter/ . Dette er p.t en tom side som vi fyller med innhold