Demo NVDB rapporter og Datafangst

Opptak fra møtet (mangler dessverre opptak fra første delen delen der vi snakker om arbeid utført på gamle datafangst)

Enkelte endringssett ble ikke vist som «utført» selv om de var det. Løsning: Hyppigere oppfriskning av status innsendte endringssett.

SPM: Problem med dobble filer (data blir lastet opp flere ganger).

SPM: Dele dokumentasjon på vegdata.no SVAR: Tar mål av oss til å lage brukerdokumentasjon parallelt med at vi bygger nye funksjoner. Da får vi også en del fine ekstragevinster ved at brukertesterne (referansegruppa) ikke bare tester ny funkjsonalitet: De tester også den nye dokumentasjonen og bidrar til å forbedre denne.

EDIT: Vi utvikler ny plattform for dokumentasjon av våre NVDB-løsninger, nye Datafangst vil komme inn der https://nvdb.atlas.vegvesen.no/

Demo
Endringer på enkeltobjekt.
Mye mer kompakt dialog for å endre enkeltobjekt. Denne dialogboksen vil nok bli redesignet i tråd med det designarbeidet som skal implementeres.
Jobber med visning og redigering av relasjoner.
SPM: Visning av objekter som ikke er koblet sammen (evt ikke skal kobles). Svar: Disse objektene vil vises som egne rader i dialogen, uten den linja som symboliserer relasjonen.

SPM: Må vise relasjon i kart. Svar: Vi så absolutt bli mulig å velge både mor og datter i kart.

SPM: Må kunne zoome veldig langt inn for å skille nærliggende objekter fra hverandre. Svar: Ingen praktisk begrensning på zoomlevel. At bakgrunnskartet ikke har så stor detaljgrad (blir kornete) vil ikke hindre deg i å zoome lengre inn, slik at du kan skille nærtliggende objekter fra hverandre.

SPM: Initiativ fra rådgivere og entreprenører om mulighet for å benytte IFC for NVDB-objekter. Noen her som har noen tanker/kommentarer? Svar: Dette spørsmålet er ikke relevant for denne demoen.

SPM: Lenke til nye datafangst. SVAR:
I produksjon: https://datafangst.atlas.vegvesen.no/
TESTPROD https://datafangst.test.atlas.vegvesen.no/
SPM: Oppfordres til å gjøre lenkene tilgjengelig på vegdata.no – SVAR: Notert.