Demo NVDB rapporter og Datafangst 22.3.2023

Rapporter:

Mye sykdom denne sprinten. Jobber med større oppgradering av automatiske tester.

Gamle Datafangst.

Har fikset bug som kan ha gitt mangelfulle kvalitetsdata. Bug’en var virksom fra juni 2022 til februar 2023. Jobber med å avdekke omfang av feil som kan ha blitt introdusert av bug’en og finne gode tiltak for feiloppretting. EDIT 30.3.2023: Nærmere undersøkelser avdekket at vi totalt snakker om 14 endringssett som har gitt mangelfulle kvalitetsdata i NVDB. VI har en oppskrift på å rette dette opp, og vil ordne opp i dette.

SPM: Blir fort «doppelt opp» med data i DF ved filopplasting. Sliter med å gjenskape problemet, men har en teori om at det er knyttet til at DF er aktiv i flere faner (vinduer) samtidig.

Status UX design nye Datafangst:

Hovedfokus akkurat nå er av data til NVDB, hvordan tabell for innsending skal se ut, god dialog for å velge hvilke objekter som skal sendes inn, med hvilke operasjoner, og status på de objektene som er sendt til NVDB. Dette er naturlige «siste steg» av stedfesting og sammenkobling.

Utvikling nye Datafangst:

Sammenkobling: Ikke etterspør relasjonstre med kun ett objekt. Blir tvunget til å gjøre valg før du kan trykke på «Søk»-knappen. Fjerner grønn prikk fra relasjonstre fordi fargen på prikken ikke stemmer overens med farger i kartet (synkronisert symbolisering kart og andre menyelement kommer senere). Ventestatus ved sammenkobling. Oppfrisking av relasjonstre ved sammenkobling (synlig resultat uten refresh)

Stedfesting: Kodet skjema for redigering av stedfesting. Foreløpig uten de nødvendige funksjonene (det kommer!). Jobber med å hente og vise vegnett i kart.

Annet: Kan søke på enkeltobjekt med ID i kart. Opprydding popup, bedre ytelse. Bedre import og opprettelse av vegobjekter (opprydding og bedre ytelse). Bedre tilbakemelding til brukere underveis i tunge operasjoner. Byttet avkrysningsboks med radioknapp, mer intuitivt for disse valgene.

Demo ny Datafangst

I databehandlingsfanen, skiltpunkt + skiltpunkt. Kan fjerne eksisterende kobling. Kan søke etter mor eller datter-relasjon fra NVDB eller blant data opplastet til DF. Får opp sammenkoblingskandidater med avstand. Foreløpig vises sammenkoblingskandidater med syntetisk ID, bedre visning kommer etter hvert. Viser hvordan skiltplate kobles sammen med nærmeste mor, valgt i liste

SPM: Fikk du vist mor i kartet når du valgte mor? Nei, vi har ikke foreløpig noen synkronisering mellom valgt mor-objekt for sammenkobling og kartvisning. Det kommer

SMP: Får vi endret geometri ved sammenkobling? Nei, men det ligger i planverket. Må jobbe fram hvordan dette skal fungere, og hvordan de ulike valgene presenteres for brukeren. (Skal vi hente geometri fra mor? Eller fra datter? Bruke den nyeste geometrien? Den med riktige kvalitetsparametre? etc)

Videre plan:

Ferdigstille fremdriftsplan
Stedfesting
Redigere i tabell
Innsending

SPM: Kommer det mere automatikk for sammenkobling, f.eks hvis du har flere hundre objekter? Svar: Manuell sammenkobling kommer først. Så legger vi på mere automatikk etter hvert. Dialogboksene er designet med tanke på at du skal kunne koble mange objekter samtidig.

SPM: Viktig at vi har god kontroll når vi skal jobbe med store objekter samtidig.

SVAR: Systemet skal kunne takle sammenkobling av f.eks en belysningsstrekning med mange belysningspunkt i én operasjon.

SPM: Ønsker å importere data basert på liste med ID. SVAR: Viser importer-dialog.

SPM: Få fram objekter med TO mødre. SVAR: Vær obs på falske positive i denne listen. LES sin presentasjon av «Foreldre» – relasjon viser fram mange relasjoner som ikke lenger er gyldige i dag. dette gjelder flertallet (men ikke alle!) av de «doble mødrene» som du finner i LES.

SPM: Fjerne relasjon på mange objekt samtidig (massefrakobling). God idé, notert.

SPM: Må vi bruke vegdata.no LENKE for å finne lenke til kalenderinvitasjon / Teams møte? Svar JA.

SPM: Teams-invitasjonslenke som ligger på vegdata.no LENKE er utdatert. SVAR: Takk, skal fikse.