Demo NVDB rapporter og Datafangst 12.4.2023

Rapporter

Invisterer tid på å lage gode tester slik at vi fanger opp eventuelle sideeffekter av fremtidige endringer. Har ikke noe konkret å vise fram på denne demoen.

Datafangst

Varsle om at sosi 5.0 ikke skal brukes før mai 2023.
Feil som ga mangelfulle kvalitetsdata. Potensielt kunne dette gjelde flere hundre tusen objekter, i praksis viste det seg å gjelde 14 – fjorten – vegobjekter. Disse er rettet i NVDB.

Nye DF

Status designere (UX)

Har primært jobbet med design av innsending til NVDB: Tabell som viser hvilke objekter som er sendt inn til NVDB, eventuelle feilmeldinger fra SKRIV osv.

Status utviklingsarbeid nye DF

Vise relasjonstre: Bedre synkronisering slik at visning av relasjonstre alltid gjenspeiler endringer gjort andre steder i applikasjonen. Spesielt viktig at frakobling eller tilkobling er synkronisert i alle visninger av relasjonstre. Fikk forslag om å koble objekter to ganger, dette er rydda vekk. Endret fargevisning slik at det ikke blir forvirring mhp farger i tabell og farger i kart. Ventestatus (spinner-animasjon) og deaktivering av knapper når systemet jobber. Bedre tilbakemelding ved sammenkobling.

Stedfesting: Jobber med å gå fra designskissenene til implementasjon. Redigeringsmodus for stedfesting. Vise stedfesting (under arbeid). Klikk på vegsystemreferanse skal gjøre at vegen blir markert i kartet (under arbeid). Stedfestingoperasjon.

Annet: Hvem spiste veglenkene (sikre at alle veglenkene blir vist), minnelekasje, rettet zoom-feil i kartet, estimering av gjenstående arbeid før produksjonssetting.

SPM: Fint om vi får en «koble fra alle»-knapp på morobjektet. SVAR: Ja, jobber med denne funksjonen – det skal bli mulig.

SPM: Datafangst kontrakten, ønsker oversikt med fra-til på vegsystemreferanse (utstrekning langs veg). Notert.

Demo nye Datafangst

Viser vegnett i kart. Klikke i kartet og få opp objekthierarki med skiltpunkt og skiltplate. Viser at vi kobler fra en skiltplate fra skiltpunkt. Vente-symbol og nå blir relasjonstre oppdatert i begge modalene. Klikker på en veglenke og får fyllt ut stedfest-boksen med denne vegen som forslag.

SPM: Kan vi skille visuelt hva som er hentet fra NVDB og hva som er lastet opp på kontrakt. SVAR: Ja, det kommer.

Plan videre:

Har estimert gjenstående oppgaver for stedfesting+sammenkobling og de aller mest nødvendige funksjonene for kontraktsadministrasjon og lagring til NVDB.

Etter produksjonssetting av «stedfesting og sammenkobling»

SPM: Håndtering av versjonskonflikter. SVAR: Har ideer til løsning for bedre håndtering av versjonskonflikt.

SPM: Flyfoto / ortofoto. Ønsker ferskest mulig bildegrunnlag. SVAR: Ja, gi oss detaljer om tilganger til bildetjenester (bakgrunnskart) så løser vi det.

SPM: Terratech sin «mapspace». SVAR: Samme svar, gi oss detaljene om tilganger etc, så er det løsbart.