Demo NVDB rapporter og Datafangst 24. mai 2023

Rapporter:


Fikset bug med enumverdi av typen flyttall
Relasjonsrapport: Rammet av samme svakhet som LES: Relasjoner fra mor til datter blir først oppdatert ved full re-indeksering (hver fredag). Dvs hvis du redigerer relasjoner vil ikke relasjonsrapporten vise dem før i neste uke.
Jobber med automatiserte tester av datainnhold (sikre at datainnhold ikke endrer seg ved kodeendring)

Eksisterende DF:

Støtte FKB Sosi 4.6 samtidig med FKB 5.0

SPM: Ikke foreslå sideposisjon «midt» dersom vegobjektet krysser senterlinja. Dette er feil for nesten alle objekttyper.Svar: Tusen takk for innspill, det er notert og vi videreformidler til teamet som har ansvar for stedfestingmodulen.

Nye DF – Design og utforming:

Lukking av objekt som har relasjon: Tilby å erstatte moren
Stor UI oppdatering med fokus på tilgjengelighet (kontrast, størrelse m.m.)
Sammenlignet «kontraktløs» opp mot redigering på kontrakt, fant 9 forbedringspunkter som gir bedre samsvar mellom disse delene av nye DF

Nye DF – status utviklng

Sendt til NVDB – knapp, bekreftelsesknapp. Flyttet funksjon til «stedfesting og sammenkobling»
Importere liste med NVDB ID til datafangst

SPM: Format på liste: Svar: Kommaseparert, vi finpusser litt på GUI så dette blir litt tydeligere.
SPM: Lime inn Vegkart API-URL, slik som i gamle løsning? Svar: Vi vurderer det. Dette behovet overlapper også delvis med at du i nye DF kan hente data fra NVDB i kartutsnitt. Men vegkart-filtrene er pt mye mer presise enn DF sine filtre, så p.t. er ikke DF sin løsning like bra som lenken fra vegkart.

Vise bekreftelsesknapp: Sender du inn ett objekt så sender du også inn de øvrige objektene i dette relasjonstreet. F.eks send inn ett skiltpunkt og du får med evt skiltplate-døttre (og evt også de døttrene eller mødrene som skal kobles fra). Har laget ny logikk for å regne ut hvilke objekt som skal være med i endringssettet basert på nye og endrede / slettede relasjoner.

Jeg kan visuelt endre verdier i tabell. Gul-markering av endrede egenskapsverdier. Lukke-knapp

SPM lukkeknapp, hva lukker man? Svar: Man lukker i NVDB. Endre utseende slik at det står «lukk i NVDB»

SPM Må kunne velge lukketdato. SVAR: Enig, notert.

SPM: Samkjøring med FME kvalitetskontroller som kjøres fra f.eks. FME server? Svar: Vi tilbyr åpent API slik at det f.eks blir mulig å opprette kontrakt og legge inn data på den kontrakten fra FME – når det er hensiktsmessig. Det blir også mulig å f.eks. gjøre høydekontroll av data mottatt på kontrakt ved at FME leser ut de dataene som er mottatt på den kontrakten.

Demo

Redigering av egenskapsverdier.

SPM: Hva betyr krysset for hver kolonne? SVAR: Du skjuler den kolonnen.
SPM: Kan vi endre bredden på kolonner? SVAR: Ikke ennå, men det kommer senere. Vi prioriterer at redigeringsfunksjonene virker foran slike generelle «jobb-bedre-med-tabell» oppgaver.

SPM: Hente NVDB objekter på gyldighetsdato. SVAR: Ikke ennå.

Har 9 Gjenstående oppgaver før produksjonssetting – stille lansering av mangelfull løsning.

SPM: Må leverandørene gjøre mye arbeid for å tilpasse seg nytt DF api? SVAR: Ikke egentlig, men i praksis må de skrive koden på ny (ny løsning for autentisering, data må sendes på en litt annen måte enn før). Men logikken på de operasjonene man gjør i gamle DF vil man finne igjen i nye DF. Dette er enkle operasjoner, så omskrivingen bør være en liten og høyst overkommelig jobb.

SPM: Må Sinus infra / sinus entreprenør komme i to ulike versjoner, en for ny og en for gammel DF? SVAR: Det må du nesten spørre Triona om. Det kan godt hende de velger å tilby datainnsending til både ny og gammel DF i sin løsning.